Underlag for flislegging

Det finnes i dag en rekke forskjellige gulvplater av ubrennbart materiale. For eksempel gulvgips, materboard, depronplater osv. Det er viktig at disse limes og skrus fast etter produsentens anvisninger før man eventuelt legger ny flytsparkel eller fliser oppå.

Fliselagte overflater er ikke vanntette

Fugene mellom hver flis slipper ganske mye vann gjennom, og gjør at både flislimet og underlaget blir vått. Opptørkingen skjer samme vei – ut gjennom fugene. Følgelig må flatene bak flisene behandles slik at de tåler fuktighet over lengre periode uten å svelle eller råtne.

I våtrom innendørs gjelder en egen norm for hvordan underlaget forbedres.
Her er en oversikt over de typene underlag du oftest støter på, og forslag til de forberedelsene du bør gjøre før du legger flisene.

Vegger

Betong, Mur, Pusset Tegl, Leca
Dette er stabile og gode ”døde” underlag for fliser. Hvis veggen er jevn nok, kan du legge flisene rett på. Hvis ikke, kan du enten pusse veggen med mørtel, eller sparkle opp veggen med en sementbasert håndsparkel.

Gipsplater, Fibersementplater
Begge disse platene er svært gode underlag for fliser. I prinsippet kan du legge flisene rett på platene så lenge de er av en type beregnet for innendørs bruk (flislim fester ikke til gips beregnet til bruk utendørs).
Vi anbefaler likevel å grunne disse platene for å gi bedre impregnering og bedre heft. I våtsoner og tørrsoner i bad brukes smøremembran rett på platene, med fiberremse i alle skjøter og overganger. Hvis det er i tørre rom bør plateskjøtene ilegges remser og sparkles med en gipssparkel.

Sponplater / Huntonitt/ Trefiberplater / Kryssfiner / Respatex
Disse platene er i prinsipp stabile underlag, men ønsker du å være på den sikre siden, vil det være fordelaktig å skru en 6 mm gipsplate utenpå før du sparkler og armerer skjøtene, og grunner platene. På bad bør man alltid skru et lag med gips utenpå og behandle dette som gipsplater i fuktige rom, evenuelt bruke våtromsplater.

Trebord / Plank
Treverk er dårlig egnet som underlag for fliser fordi det beveger seg forholdsvis mye etter svingninger i temperatur og luftfuktighet. Den enkleste måten å gjøre trevegger egnet for flislegging, er å kle dem med gips- eller fibersementplater

Fliser
Dersom en flisevegg har holdt seg godt over lengre tid, er det mye som tyder på at underlaget er godt egnet. Se etter oppsmuldrete fuger, og bank på flisene for å høre om de sitter fast til underlaget. Oppdager du ingen svakheter, kan du legge ”flis på flis”, men vær oppmerksom på at glaserte fliser kan gi dårlig heft. De bør vaskes kraftig, og velg et flislim med mye ”plaststoffer” i seg. Spør en av våre selgere om riktig type.

Gulv

Betong, Mur
Dette er gode underlag for fliser. Ved større ujevnheter anbefales å sparkle gulvet med flytsparkel.

Linoleum / Vinyl
Dette er myke materialer og egner seg dårlig som underlag for fliser. Det bør derfor strippes av før du går videre. Om det ligger på tregulv, kan du vurdere å la det ligge og heller skru gips over hvis det ikke er terskelhøyder eller nivåer å ta hensyn til.

Fliser
Sjekk overflaten nøye. Oppsmuldrede fuger og hule lyder når du banker på dem vil sladre om flisene har sluppet underlaget. I så fall bør flisene tas av. Hvis du velger å ikke ta dem av, bør de vaskes kraftig og velges et flislim med mye ”plaststoffer” i seg. Spør en av våre selgere om riktig type.