Planlegging og oppmåling

Hva som kreves av planlegging har sammenheng med hvor du skal legge fliser og hva det berører av annet arbeid som skal utføres. Det stilles for eksempel andre krav til forarbeidet i våtrom enn det gjør andre steder, men felles for de fleste typer flislegging er likevel at det er viktig å planlegge.

En del av de sentrale spørsmål man bør stille seg er:

  • Hvilke typer flis skal jeg benytte og hvor mye vil jeg trenge? 
  • Hva må gjøres av forarbeid med underlaget? 
  • Hva trenger jeg hjelp til? 
  • Hva kreves av materialer og verktøy? 

Undersøk samtidig om det må gjøres forarbeider med underlaget, for eksempel platelegging eller grunning, og hva dette betyr for planlegging og innkjøp.

Oppmåling av flaten 

Når du har bestemt deg for hvilke fliser du skal ha, må du regne ut hvor mange fliser du skal kjøpe. Den enkleste måten å gjøre det på, er å tegne opp den flaten du skal flislegge. Skal du flislegge et helt rom, kan du tegne opp hver vegg for seg, og sette mål på dører, vinduer og andre ting du skal sette fliser rundt. Bruk tegningen og regn ut hvor mange kvadratmeter det blir. Tegn samtidig inn eventuelle dekorfliser, border eller bilder og husk å trekke dem fra når du regner ut antall kvadratmeter. Border beregnes pr. løpemeter.

Husk at en arbeidstegning er et nyttig hjelpemiddel, spesielt i kontakt med en av våre butikker og evt. håndverkere. 

Ved utregning av antallet fliser bør du huske på at det kan bli litt spill. Spillet er alt kappet du får igjen. Kast aldri spill før du er helt ferdig, du kan få bruk for det, og det er lettere å plukke frem en bit enn å kappe den. Mengden spiller er avhengig av hvordan du legger flisene, men normalt regnes det med ti prosent.

På større flater med får utskjæringer kan du regne med fem prosent spill, men husk at det som regel blir litt feilkapp, og det er dumt å stå en kveld å ikke kunne gjøre seg ferdig fordi du har fire fliser for lite.

Våre fysiske butikker har 30 dagers returrett på uåpnede pakker så kjøp gjerne med en ekstra pakke fliser fra butikken (OBS! For produkter som er kjøpt i nettbutikken gjelder 14 dagers angrerett på hele kjøp). Du bør også ha noen fliser i reserve i tilfelle en reparasjon, for det er ikke sikkert at den typen du valgte er å få den dagen du trenger et par fliser å reparere med.

Amatøren må dessuten regne med litt ekstra svinn. Det er lett å ødelegge noen fliser, for eksempel dele dem på feil sted.

Når du nå har laget en skisse over flatene du skal flislegge, kan du også tegne inn hvordan du vil legge flisene, velge et mønster eller se hvor du kanskje vil ha border.

For å lage det ekstra fint, kan du også legge på farge for lettere å danne deg et bilde av hvordan resultatet blir.