Membran

Spesielt på bad og i øvrige våtrom er et godt tetningssjikt avgjørende for et trygt og kvalitetssikret våtromsprosjekt. Membran er enkelt forklart en vanntett hinne eller fuktisolering som hindrer at vann trenger inn i gulv eller vegger. Det finnes to typer membraner – smøremembran og banemembran. Alle våre membransystemer er typegodkjent i henhold til gjeldende normer og regler.