Slik sikrer du best mulig resultat når du legger fliser utendørs

For at du skal få et perfekt resultat på din terrasse eller uteplass har vi laget en 5-punktsplan som gir deg gode tips til å legge fliser utendørs. Følger du disse punktene vil du få et resultat med lang levetid.

5-punktsplanen omfatter:

  1. Fall
  2. Bevegelse
  3. Vanntetting
  4. Limdekning
  5. Valg av flis

Fall

Det er viktig med riktig fall på gulvet for et godt resultat. Flisen avgjør hvor mye fall man trenger. For fliser med glatt overflate må du beregne ett fall på 1:100 og for fliser med ru overflate bør fallet være 1:50. Husk å tegne inn fall og retning på arbeidstegningen. Til oppbygging av fall anbefaler vi PCI Novoment.

Bildet illustrerer et gulv med manglende/feil fall

Bevegelse

Er gulvet ute stort anbefales det å legge en bevegelsesfuge hver tredje til femte meter. Fugene kan enten legges i form av ferdig prefabrikerte lister, eller bruke fugemasse, silikon eller polymér. Bevegfelsefugen er myk tar opp bevegelsen i flisene. Den bør også helst være minst 9 mm bred. Dette for å kompensere for forskjellen i bevegelse fra flislaget til betongunderlaget.

Tegn inn bevegelsesfuger på arbeidstegningen. Maks 5x5 meters felter.

Til mykfuge anbefaler vi PCI Silcoferm S

Vanntetting

Det er viktig at underlaget til fliser utendørs er vanntett. Dette motvirker deformasjoner, er rissoverbyggende og hindrer kalkutfellinger. 

Vi anbefaler PCI Pecilastic til dette. Denne er i tillegg revnedekkende og plastisk som gir høy sikkerhet mot senere sprekkdannelser i underlaget samt utligner spenninger i bevegelser i underlaget, temperatursvingninger og vibrasjoner.

Limdekning

For å sikre at fliser ikke løsner eller at det skapes luftlommer som vann kan trenge inn i, og evt fryse, er det viktig med full limdekning når du legger fliser utendørs. Dette gjøres enklest ved at du smører lim både på underlaget og flisen, såkalt baksmøres. For å teste at du har full limdekning kan du ta en slakteprøve, dvs. løfte opp en allerede montert flis for å se at limet dekker hele. 

Vi anbefaler 10mm tannsparkel på gulv, og PCI Flexmörtel Flott flislim.

Valg av flis

Sist men ikke minst er det viktig å velge riktig flis. Har du ikke lagt fliser ute før er det lurt å velge en ikke alt for stor flis, helst ikke større enn 30x60 cm for at du enklere skal sikre full limdekning. 

Fargen er også viktig når du skal gå på gulvet uten sokker og sko. Mørke fliser blir veldig varme så husk at jo lysere farge, jo lavere temperatur på gulvet. 

Vi anbefaler PCI Durafug som fugemasse.