Fliser kan du legge selv

Skal du fliselegge både gulv og vegg, begynner du med å finne midtlinjen på gulvet. Det gjør du ved å finne midten på både lengde og bredde og lar linjene danne en 90 graders vinkel midt på gulvet.

tips til hvordan legge fliser selv

Metodisk tilnærming er viktig

Det er viktig at du tar hensyn til skjeve gulv, vegger og tak – og det gjelder også skjeve hjørner. Skjevheter synes mindre når du avslutter med mest mulig hele fliser. De synes mer hvis det avsluttes med for små fliser, for eksempel nede ved gulvet, og flisene blir mindre og mindre og kanskje går ut til ingenting oppe ved taket på grunn av skjevhetene.

 

Vegger

Mot alle hjørner skal det avsluttes med så hele fliser som mulig og de skal være lik store på begge sider av veggen. Oppe og nede skal flisene også være like store. Utvendige hjørner skal også ha mest mulig hele fliser som avslutning. Mot dører og vinduer skal flisene mest mulig være hele og i symmetri. Tenk også på hva helhetsinntrykket blir når du skal liste rundt dører og vinduer.

Dette er hovedregelen, men det finnes unntak. Blir avslutninger dekket til med innredninger o. l. vil det kunne endre på regelen. Mellom benk og overskap kan du sette opp hele fliser ned mot benken og avslutte med en mindre flis mot overskapet hvis den siste raden ikke blir synlig. Det samme gjelder rundt et vindu hvis gardinene likevel skjuler hvordan flisene er satt opp. Det viktigste er at de synlige flatene er mest mulig i symmetri. Husk at bak innredningen og ved kantene til f. eks. et dusjkabinett, må det ikke legges dekorfliser som står ut fra veggen.

 

Gulv

Skal flisene på gulv og vegg være like store, bør de legges slik at fugene flukter, men der det er skjevheter vil det ikke la seg gjøre. Husk at det er fall til sluk på badet, og flisene har av den grunn lengre vei fra det ene hjørnet til det andre enn veggen. Hvor langt kommer an på fallet. Derfor kan det ikke alltid bli symmetrisk. Ved for store avvik og når det er forskjellig størrelse på veggflis og gulvflis, er det en fin løsning å legge gulvet diagonalt mot vegg. På gulv er det også viktig å tenke på om noen avslutninger blir skjult, og at de synlige flatene er i symmetri. Er veggene skjeve, vil det også ha innvirkning på siste fliserad mot den skjeve veggen, og da må også siste fliserad være så stor som mulig.

 

Planlegg leggingen

Finn midtlinjen på flaten du skal flislegge. Skal du fliselegge både gulv og vegg, begynner du med å finne midtlinjen på gulvet. Det gjør du ved å finne midten på både lengde og bredde og lar linjene danne en 90 graders vinkel midt på gulvet.

For å sjekke om vinkelen danner 90 grader gjør du følgende: Mål 60cm oppover den ene midtlinjen og 80 cm på den andre midtlinje. Når du legger tommestokken på de to merkene danner linjene og tommestokken en trekant, og mellom merkene skal det være 100 cm. Er avstanden ikke 100 cm, da er ikke vinkelen 90 grader og du må justere midtlinjene slik at det blir riktig. Hvis du ikke gjør dette, vil flisene legges skjevt på gulvet. Skal du samtidig flislegge veggene, trekker du midtlinjene opp på veggen. Så tar du frem vater eller loddsnor og lodder opp midtlinjen videre.

Vateret setter du der hvor midtlinjen kommer opp fra gulvet, holder det rett og streker opp med blyant. Dette fortsetter du med så langt du skal sette fliser. Har du en lang rettholt – eller snorrett list – legger du vateret inntil denne og streker opp. Bruker du loddsnor, henger du den ovenfra og slik at loddet treffer merket som kommer opp fra gulvet.

Deretter setter du merker nedover snoren. Her er det lurt å være to, en som holder loddsnoren og en som merker opp. Nå har du funnet midtlinjen på gulv og vegger, og nå skal du finne ut hvordan den passer med flisene. Ta gulvet først. Legg en rad løse fliser på gulvet, med riktig fugeavstand. Legg flisekryss eller fugesnor mellom hver flis, slik at du får riktig avstand når du måler ut. Det er for å se hvordan du ender ut mot veggen. Skyv flisene etter midtlinjen slik at du får lik avslutning mot begge vegger. Sett merke der du skal begynne med første flis og merk av med piler på hvilken side av merket fugen skal være.

På samme måte kan du måle opp veggen. Legg fliser løst på gulvet etter å ha målt opp hvor høyt du skal ha fliser, og juster flisene slik at avstand mot gulv og tak blir riktig. Dvs. like brede fliser oppe og nede. Skal du ha taklister, tar du hensyn til det også ved oppmålingen. Avslutter du med fliser som er større enn en halv flis mot vegg, hjørner, gulv eller tak, har du målt riktig opp.