Legge fliser over kjøkkenbenken

Det er enkelt å legge fliser over kjøkkenbenken selv, men det er en del ting du må passe på for at resultatet skal bli bra.

slik legger du fliser over kjøkkenbenken

Er benken i vater?

Undersøk om kjøkkenbenker, komfyrer og underskap er i vater og om de har samme høyde.

Legg en helt rett list i passende lengde med vateret oppå og juster høyden hvis det ikke stemmer.

Den første flisraden

Hvis du nå er 100 % sikker på at benken er i vater kan du feste den nederste flisraden rett over kjøkkenbenken, men husk at det må være en mykfug – fugemasse i silikon – i overgangen mellom benken og den første flisraden, ellers kan du få fuktskader. Derfor lar du flisene hvile på en fugesnor eller en list i passe tykkelse når de limes på veggen. Fugemassen tar du på helt til slutt.

Hvis kjøkkenbenken derimot ikke er helt rett (f. eks. vindskjev), eller hvis du ikke får den nøyaktig i vater må du begynne leggingen med fliserad nr. 2 For å få denne viktige åpningsraden i vater og for å unngå at flisene skal sige i det våte limet, må du spikre fast en snorrett list på den streken der underkant av fliserad 2 skal plasseres.

Først merker du opp høyden på en fliselengde + to fugebredder (over og under flisen). Dette gjøres over det punktet der benken er høyest. Deretter legger du vateret oppå listen, justerer og spikrer lista fast til veggen.

Er benken i vater, kan du starte med flisesnor eller fliskryss rett på benken og legge første flisrad oppå den.

Skal flisene fortsette til en annen vegg (i hjørnet), gjentar du prosessen med vatring og oppmerking og spikrer eventuelt fast en list i nøyaktig samme høyde.

Inndeling av flisene

a) Før du begynner å smøre lim, må du finne ut hvordan flisraden ”går ut” i endene. Finn frem til punktet midt på veggen. Der må du begynne leggingen for å få en symmetrisk utgang (dvs. like brede fliser på hver ytterside). Prøv deg frem ved å legge flisene løst på kjøkkenbenken med fugesnor eller flisekryss mellom.

b) Når det gjelder inndelingen i høyden mellom benk og overskap, er det her ikke så viktig om avslutningen oppe og nede består av like brede fliser. Den øverste raden blir jo likevel ikke synlig, og det er grunnen til at vi begynner den første flisraden med en hel flis.

Flisene må stå i lodd.

Du har allerede laget et merke på veggen hvor du må begynne leggingen sideveis for å få en symmetrisk og pen avslutning i ytterkantene. Fra dette merket bruker du vateret for å tegne opp en loddstrek fra benk til overskap

Andre råd

Tenk også på hvor du eventuelt skal legge en bord eller dekorfliser slik at de får den rette plasseringen og blir synlige. Det er litt dumt å sette de fine mønstrede flisene der de blir skjult av brødristeren, kaffemaskinen og alt det andre som pleier å stå på benken.

Mellom flisene bruker du enten flisekryss eller fugesnor. Fugesnoren fjerner du før du fuger, og fliskryssene lar du sitte. Husk bare å trykke krysset godt inn mot veggen, slik at det ikke blir synlig når du skal fuge, da blir det enklere å gjøre den ren senere.

Flislimet rører du ut etter bruksanvisningen, hvis du ikke har kjøpt et ferdig lim og så er det bare å finne den rette tannsparkelen. Husk at når du rører ut pulver, skal alltid vannet i bøtten først. Rør godt mens du tilsetter pulveret.

Selve flisleggingen

Påfør limet på veggen med en stålsparkel og trekk det ut med den tannede sparkelen. Legg ikke ut mer lim av gangen enn at du rekker å montere flisene før limet skinnherder. Det betyr at limet har vært så lenge på veggen at det har begynt å tørke og danne et skinn. I stedet for å legge limet på veggen, kan du også legge det på flisene. Det er ofte enklere når du jobber på små flater

Enten du nå skal feste første flisrad rett over kjøkkenbenken – dvs. med en fugebreddes avstand – eller du begynner med rad to og plasserer flisene direkte oppå den vannrette listen. Sett fliskryss inntil flisen og fortsett med neste flis på raden.

Bruker du fugesnor, tar du de loddrette fugene på øyemål, og med jevne mellomrom sjekker du med fugesnoren at den loddrette fugen er like stor som den vannrette. Press flisene inn i limet, slik at du er sikker på å få full limdekning. Bruker du fugesnor, kan du sette neste flis inntil den forrige og skli den på plass i limet. Da er du samtidig sikker på å få full dekning av lim på baksiden av flisen.

Legger du flisen for langt ut og skyver den mot den forrige flis, skuver du samtidig lim opp i fugen.

Ha alltid rene filler og en bøtte med rent vann for hånden og vask bort limsøl på flisene med en gang. Det er mye mer arbeid å fjerne limet dagen etter.

Videre er det bare å sette flis på flis og kontrollere av og til med vater at det blir rett alle veier. Eller ta to skritt tilbake en gang i blant og se at det går den riktige veien. Med hardbrente fliser som variere litt i størrelse, er denne kontrollen viktig. Det er nå du merker hvor viktig det var å være nøye med oppmålingen.

Kontroller også om du har riktig mengde lim på ved å vippe ut en flis og se om den har bra dekning. Det går fort og er morsomt, og nå må du ikke glemme hvor du skal sette dekorflisene.

Når du har satt opp alle flisene, må du vente minst et døgn før du fuger. Følg bruksanvisningen.

legge fliser over kjøkkenbenken

Festing av utstyr på fliser

Det er materialet bak flisene som avgjør hvordan man fester kroker, skap, speil og annet utstyr til fliser. Gipsplater, som er det vanligste underlaget, krever spesielle plugger, og her må det bores hull med diameter som stemmer med pluggene.

Det er lettere å bore i fugene enn i selve flisene, men man har ikke alltid et valg. Det vanskeligste er å få boret til å bite i den ytterste overflater. Derfor anbefales å feste en tapebit der boret skal setter for å unngå at det sklir.

Vær ekstra varsom når du borer i gulv med varmekabler. Her må du vite hvor kablene er lagt for ikke å skade dem!

Alle hull i våtrom bør sprøytes med silikon før skruer settes inn for å hindre inntregning av vann. Gode alternativer til skruer kan være monteringslim eller silikon.

Setting av første rad på kjøkken eller bad

  1. Dagens flislim har blitt så bra at man kan sette første raden såkalt sigefritt
  2. Først tegner du en vannrett strek rundt rommet hvor du vil starte evt. ha montert en list.
  3. Bruk litt mindre flislim, gå ned fra 6 mm tanning til 4 mm tanning på limsparkelen
  4. Legg flisen i limet – ca 5 mm høyere enn endelig plassering – og vugg den frem og tilbake. Du vil da kjenne at flisen ”setter seg”.
  5. Deretter trekker du den ned til linjen som siste bevegelse.

Marmor krever hvitt flislim

Marmor er et porøst materiale som suger til seg vann eller vannet i andre materialer.

Du må derfor bruke et hvitt flislim ved legging av marmor, slik at det fargede vannet fra flislimet ikke misfarger marmoren.

Dette gjelder også ved fuging av marmor.

Ønsker du fargede fuger, må marmoren forvannes eller primes før du fuger.

Er du i tvil, må du lage en prøve på forhånd fordi marmor er et naturmateriale og varierer i porøsitet etter farge og type.

Avslutning under tak eller overskap

Når du skal avslutte under tak eller overskap på kjøkken, skjer det nesten alltid med en kappet flis.

Sjekk hvor høyt listverket går, kanskje du ikke trenger å kappe så nøye helt opp.

Legging av mosaikkfliser

Mosaikk har i den senere tid kommet i mange varianter.

De kan være basert på flere ulike materialer, men leggemetoden er likevel den samme.

Mosaikken kommer med to løsninger; en med nett på baksiden og en med papir på forsiden.

Ved leggingen må du legge og fuge med den samme massen, vanligvis et hvitt flislim som du også fuger med.

Det skyldes at et grått lim lett kan skinne igjennom fugemassen hvis denne blir for tynn. Det er spesielt viktig at underlaget er helt rett når du legger mosaikk.

Påfør limet med en 3 mm tannsparkel eller mindre. Vent så en dag før du fuger. Skal du kappe mosaikk, finnes det i dag spesielle kappetenger til dette formål.