Legge fliser over kjøkkenbenken

Video:

Slik legger du fliser over kjøkkenbenken

Er benken i vater?

Undersøk om kjøkkenbenker, komfyrer og underskap er i vater og om de har samme høyde før du begynner å legge flisene. Dette er for at du skal få et så godt utgangspunkt for flisleggingen som mulig. 

Oppdager du at ikke alt er i vater eller på samme høyde, kan du bruke en helt rett list som et referansepunkt. Legg lista langs veggen, og bruk et vater for å måle om lista ligger vannrett. Justerer høyden på innredningen til alt er i vater. 

Begynn med flisrad to

Hvis kjøkkenbenken ikke er helt rett (for eksempel vindskjev), eller hvis du ikke får den nøyaktig i vater, må du begynne leggingen med fliserad to. Dette er for å få den viktige åpningsraden i vater. 

 1. Merk opp høyden på én flis og to fugebredder (over og under flisen) med en liten strek. Dette gjøres over det punktet der benken er høyest. 
 2. Legg vateret på en snorrett list på streken. Dette er hvor fliserad to skal plasseres. Juster til listen er i vater. 
 3. Spikre lista fast i veggen Dette er for å unngå at flisene siger i det våte limet. 

Skal flisene fortsette til en annen vegg i hjørnet, gjentar du prosessen med vatring og oppmerking, og spikrer eventuelt fast en list i nøyaktig samme høyde.

Sigefri flislegging av første flisrad på kjøkken

Dagens flislim har blitt så bra at man kan sette første raden såkalt sigefritt. Dette krever litt trening og en stø hånd, så for mange kan det være like greit å spikre opp en list som beskrevet over. Men hvis du vil legge sigefritt går du frem slik: 

 1. Tegn en vannrett strek rundt rommet hvor du vil starte.
 2. Bruk litt mindre flislim. Gå ned fra 6 mm tanning til 4 mm tanning på limsparkelen. 
 3. Legg flisen i limet ca 5 mm høyere enn endelig plassering. 
 4. Vugg flisen frem og tilbake. Du vil da kjenne at flisen ”setter seg”.
 5. Deretter trekker du den ned til linjen som siste bevegelse.

Slik legger du den første flisraden

Nå som du er helt sikker på at alt er i vater, kan du feste den nederste flisraden rett over kjøkkenbenken. Husk at det må være en mykfug – fugemasse i silikon – i overgangen mellom benken og den første flisraden. Er det ikke det, risikerer du å få fuktskader. Derfor lar du kjøkkenflisene hvile på en fugesnor eller en tynn list når de limes på veggen. Fugemassen tar du på helt til slutt. legge fliser over kjøkkenbenken

Inndeling av flisene

Finn midtpunktet på veggen

Før du begynner å smøre lim må du finne ut hvordan flisraden ”går ut” i endene. Finn derfor frem til midtpunktet på veggen, og merk punktet. Det er der du må begynne leggingen for å få en symmetrisk utgang (like brede fliser på hver ytterside). Prøv deg frem ved å legge flisene løst på kjøkkenbenken med fugesnor eller flisekryss mellom. 

Inndeling av veggfliser i høyden

Nå vet du hvor du må begynne leggingen sideveis for å få en symmetrisk og pen avslutning i ytterkantene. Fra dette merket bruker du vateret for å tegne opp en loddstrek fra benk til overskap

Når det gjelder inndelingen i høyden mellom benk og overskap, er det ikke så viktig om avslutningen oppe og nede består av like høye fliser. Den øverste raden blir jo likevel ikke synlig rett under overskapet. Det er grunnen til at vi begynner den første flisraden med en hel flis. Det er her det er viktigst at det blir pent! 

Våre beste tips

Plassering av dekorfliser på kjøkkenet

Hos Flisekompaniet finner du et stort utvalg dekorfliser og mosaikk som kan gjøre veggflisene på kjøkkenet mer unikt. Men husk å tenke igjennom hvor du eventuelt skal legge dekorfliser slik at de får den rette plasseringen og blir synlige. Det er litt kjedelig å plassere de fine mønstrede flisene der de blir skjult av brødristeren, kaffemaskinen og alt det andre som pleier å stå på benken.

Riktig bruk av flisekryss og fugesnor

Mellom flisene bruker du enten fliskryss eller fugesnor. Fugesnoren fjerner du før du fuger, mens fliskryssene lar du sitte. Husk bare å trykke krysset godt inn mot veggen, slik at det ikke stikker ut og blir synlig når du skal fuge. Da blir det enklere å gjøre den ren senere.

Slik blander du flislim for best resultat

Avgjør om du vil bruke ferdigblandet lim eller pulverlim som må blandes med vann. Følg alltid bruksanvisningen nøye. Husk at når du bruker pulver, skal du alltid ha vann i bøtten før du har i pulveret. Rør godt mens du tilsetter pulverlimet. 

 

Ta gjerne en titt på Flisekompaniets guide til hvor mye lim og fugemasse du trenger

Velg riktig tannsparkel

Det neste blir å finne den rette tannsparkelen. Velg en tannsparkel basert på flisens størrelse og typen flislim du bruker. Bruksanvisningen eller en fagperson fra Flisekompaniet kan gi deg råd om hvilken tannsparkel som er best egnet for ditt prosjekt. 

Flislegging på veggen

Nå er vi kommet til selve flisleggingen, som vi skal ta deg trygt gjennom fra start til slutt. Det samme gjelder enten du skal feste første flisrad rett over kjøkkenbenken med en fugebreddes avstand, eller om du begynner med rad to og plasserer flisene direkte oppå den vannrette listen. 

 1. Påfør limet på veggen med en stålsparkel
 2. Trekk det ut med den tannede sparkelen
 3. Legg den første flisen etter merket du har laget midt på veggen
 4. Sett fliskryss inntil flisen og fortsett med neste flis på raden

Pass på at du ikke legger ut mer lim om gangen enn at du rekker å montere flisene før limet “skinnherder”. Det betyr at limet har vært så lenge på veggen at det har begynt å tørke og danne et skinn. 

Tips: I stedet for å legge limet på veggen, kan du også legge det på flisene. Det er ofte enklere når du jobber på små flater. 

Limdekning på flisene

Press flisene inn i limet, slik at du er sikker på å få full limdekning. Bruker du fugesnor, kan du sette neste flis inntil den forrige og skli den på plass i limet. Da er du samtidig sikker på å få full dekning av lim på baksiden av flisen. 

Legger du flisen for langt ut og skyver den mot den forrige flis, skyver du samtidig lim opp i fugen. 

Ha rent vann klart til bruk

Vask bort limsøl på flisene med en gang. Det er mye mer arbeid å fjerne limet dagen etter. Ha derfor alltid rene filler og en bøtte med rent vann for hånden når du legger fliser. 

Slik kontrollerer du de loddrette fugene

Bruker du fugesnor tar du de loddrette fugene på øyemål. Det er likevel viktig at du kontrollerer mellomrommet mellom flisene jevnlig. Bruk fugesnoren og sjekk at den loddrette fugen er like stor som den vannrette.

Ta deg god tid og pass på at alt blir rett

Nå er det bare å sette flis etter flis og jobbe deg videre bortover. Dette går fort og er morsomt, så nå må du ikke glemme hvor du skal sette dekorflisene! Husk å kontrollere av og til med vater og se til at det blir rett alle veier. Ta to skritt tilbake i kjøkkenet en gang i blant og se at det går den riktige veien. 

Med hardbrente (ikke rektifiserte) fliser som varierer litt i størrelse, er denne kontrollen ekstra viktig. Det er nå du vil merke hvor viktig det var å være nøye med oppmålingen. Kontroller også om du har riktig mengde lim på veggflisene ved å vippe ut en flis og se om den har bra dekning. 

Avslutning under tak eller overskap

Når du skal avslutte under tak eller overskap på kjøkkenet, skjer det nesten alltid med en kappet flis. Sjekk hvor høyt listverket går, for kanskje trenger du ikke å kappe så nøye helt opp. 

Gratulerer! Du er ferdig med selve flisleggingen!

Når du har satt opp alle flisene er det på tide å fuge flisene, og til det har vi selvfølgelig nok en nyttig guide du kan følge. Husk at du som regel må vente minst ett døgn før du fuger. Følg bruksanvisningen og leverandørens anbefalinger!