Fila Via Bagno, Kalkfjerner 750 ml (spray)

199,– Farge: CadetBlue

 • Effektiv på alle overflater
 • Fjerner kalkbelegg og etterlater en skinnende overflate
 • Meget enkel i bruk - spray og tørk over
 • Ideell for bruk på mosaikk

Artikkelnr. 7664839

På nettlager

 • Filavia Bagno er et syrebasert rensemiddel som dyprenser og fjerner uorganisk forurensing som kalk, sement, salt og rust. Må kun benyttes på syrefaste materialer som porcellanato, terrakotta, klinker, glaserte fliser og syrefast naturstein.
 • Emballasjetype

  0,75 liter sprayflaske

  Varmegods

  Nei

  Tekniske data

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Gratis prøve(laminat)

  Nei

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol HelsefareFaresymbol Miljøfare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

  Frostsikker

  Nei

  Leveringsinformasjon

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.