Salgsbetingelser og kjøpsvilkår

Kjøp foretatt på Flisekompaniet.no er regulert av Forbrukerrådets salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes salg av varer fra næringsdriver til en forbruker som ikke hovedsakelig handler i ledd med en næringsvirksomhet, og når selger opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Forbrukertilsynets salgsbetingelser har som formål å sikre at handel på internett skjer i overenstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning. Herunder forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, kredittkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

Generelt om salgsbetingelsene

Disse vilkårene og bestemmelsene gjelder når du som forbruker foretar en bestilling på Flisekompaniet.no. For å fullføre ditt kjøp og foreta betaling på Flisekompaniet sine nettsider må du som forbruker aktivt sette deg inn i og akseptere vilkårene i salgsbetingelsene før bindende avtale inngås, og forpliktes å følge disse i sin helhet.

 

Avtalen

Forbrukerloven er ufravikelig i henhold til forbrukerkjøpsloven og angrerettlovens bestemmelser. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysninger selger oppgir i bestillingsløsningen (herunder opplysninger om varens produktinformasjon, spesifikasjoner, pris og leveringstid), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (f.eks epost), ordrebekreftelsen og disse salgsbetingelsene. Standardvilkårene kan fravikes dersom dette avtales i direkte skriftlig korrespondanse mellom kjøper og selger.

 

Partene

Avtalen er inngått mellom kjøper og selger. Kjøper er personen som er oppgitt som kjøper av bestillingen. Kun vedkommende kan forespørre eventuelle endring eller benytte seg av angreretten skriftlig. Aldersgrense for kjøp er 15 år, mindreårige under 18 år må ha samtykke fra foresatte ved kjøp på nettstedet og aksept av salgsbetingelsene.

 

Selger er Flisekompaniet AS

 • Adresse: Enebakkveien 123, 0680 Oslo
 • Telefonnummer ehandel: 94 80 86 94
 • Epost e-handel: ehandel@flisekompaniet.no
 • Personlig svar på e-post senest innen 24 timer på hverdager

 

 • Telefonnummer sentralbord: 22 88 47 10
 • Epost sentralbord: post@flisekompaniet.no
 • Organisasjonsnummer: NO 929 969 332 MVA Foretaksregisteret

 

Produkter

Alle produkter som omsettes på Flisekompaniet.no er godkjent for bruk i Norge i henhold til norsk lovgivning, og tilfredsstiller kravene for sikkerhet. Sikkerhetsinformasjon og tilhørende bruksanvisning følger med produkter som krever informasjon vedrørende dette.

 

Priser

Prisene som oppgis i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Kunder bosatt på Svalbard eller Jan Mayen vil få merverdiavgiften tilbakeført på betalingskort som ble benyttet ved bestilling, eller få beløpet kreditert på Klarna-faktura i etterkant av bestilling. Opplysninger om totale kostnader, inklusive avgifter og leveringskostnader spesifiseres i bestillingsløsningen før kjøper gjennomfører bestillingen.

Flisekompaniet AS tar forbehold om feilprising og foretar prisendringer som følge av prisendring foretatt av våre leverandører. Det opplyses herved om at det i særskilte tilfeller kan tilkomme et pristillegg dersom det må foretas en nødvendig prisendring av leveringskostnader basert på reelle utgifter, forbundet med transport av varer med spesielle dimensjoner og høy vekt, der ukorrekt pris har blitt kalkulert av leverandør av varetransport i bestillingsløsningen.

Dersom en uriktig pris er oppgitt pliktes Flisekompaniet å informere kjøper om korrekt pris og avvente kjøpers godkjenning av endret pris før Flisekompaniet fortsetter bestillingsprosessen. Dersom en reel pris viker betydelig fra en pris som feilaktig er blitt oppgitt, reserverer Flisekompaniet seg retten til å kansellere bestillingen som følge av det økonomiske tapet det vil medføre for selger. Dersom kjøper forstår eller burde forstått at deler av avtalen, herunder prisen er feil, er avtalen ugyldig i henhold til avtaleloven § 32.

 

Avtaleinngåelsen

Avtalen er bindende når bestillingen er gjennomført og betalt av kjøper. En part er likevel ikke bundet av avtalen dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller kjøperens bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i annonser o.l. og/eller på nettsted av vesentlig størrelse kan selger ensidig endre, annullere eller avvise bestillingen, til tross for at kjøper har mottatt ordrebekreftelse.

 

Forbehold om feil

Flisekompaniet AS tar forbehold om mulige feil på nettstedet, det kan være skrivefeil, tekniske feil, feil pris, bilde eller produktinformasjon. Dette innebærer at selger ikke kan gi en garanti på leveranse i henhold til informasjonen gitt på nettstedet eller i annen kommunikasjon med Flisekompaniet. Selger forbeholder seg retten til å kansellere hele eller deler av en bestilling, dersom produktet er utsolgt eller av en annen årsak ikke kan leveres i henhold til informasjonen på nettstedet.

 

Ordrebekreftelsen

Når selger mottar kjøpers bestilling, bekreftes bestillingen på skjermvinduet i nettleseren omgående og ved at ordrebekreftelsen sendes elektronisk til e-postadressen som er oppgitt i bestillingen. Kjøper anbefales å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen som ble foretatt, herunder varenavn, antall, pris og valgt leveringsmetode. Dersom det ikke er samsvar mellom foretatt bestilling og ordrebekreftelsen, må kjøper ta kontakt med selger snarest mulig skiftlig per epost.

 

Betaling

Kjøpesummen kan etter kjøpers valg gjøres opp med bank- eller kredittkort, Vipps og Klarna. For å betale med fakturabetaling eller delbetaling med fast nedbetalingstid gjennom Klarna, aksepterer kjøper Klarnas vilkår (se link til Klarnas vilkår). Avhengig av hvilken betalingsmåte kjøper velger, vil kunne få betydning for hvilken informasjon som kreves i kassen.

Ved fakturabetaling vil det være 30 dagers betalingstid. Ved spørsmål rundt Klarna betaling: Trykk her for å komme til Klarna kundeservice.

Les mer om Klarna her: Klarnas brukervilkår og Klarnas personvernserklæring.

Ved ønske om levering av bestilling til en annen adresse enn kjøpers folkeregistrerte adresse kan Flisekompaniet kreve BankID som signering, for å kontrollere personnummer mot folkeregistrert adresse av sikkerhetshensyn for å forhindre at andre enn kjøper bestiller varer under kjøpers navn.

Ved bruk av Visa kort eller Mastercard som betalingsmiddel gjennomføres sikker betaling når bestillingen fullføres i betalingsløsningen på nettstedet i samarbeid med Verifone.

Uavhentede og ikke betalte pakker vil bli belastet med faktisk portokostnad to veier, samt 300 kr i gebyr per uavhentede pakke for håndteringskostander forbundet med forsendelsen. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, sendes til inkasso.

Mer informasjon om de ulike betalingsalternativene er publisert på våre hjemmesider under «Sikker betaling» nederst på Flisekompaniet.no.

 

Levering

På produktsiden under fanen «Levering» opplyses det om produktet er lagerført eller må bestilles inn fra en av våre leverandører, samt forventet leveringstid. Alle generelle leveringstider som oppgis for hvert enkelt produkt på Flisekompaniet.no må anses som veiledende. Antall dager og uker som er angitt er estimerte antall virkedager for levering av produktet til vårt sentrallager i Vestby og våre butikker så fremt produktet er på lager hos leverandør når bestillingen gjennomføres. Vær oppmerksom på at leveringstid for frakt til post i butikk og hjemlevering kommer i tillegg. For leveranser til butikker i Nord-Norge må noe ekstra leveringstid samt et automatisk frakttillegg påregnes.

I perioder med høy belastning hos transportselskapene, som blant annet i desember og perioder med utfordrende værforhold, må lenger leveringstid påregnes som en konsekvens av forholdene.

På offentlige helligdager, inneklemte dager, romjulen og påsken har et flertall av Flisekompaniet AS sine leverandører og transportører ikke varelevering. Det innebærer at det må påregnes lenger leveringstid for varer som er under transport i disse periodene. Varen sendes videre ved første anledning etter perioden det omfatter.

Deler av vårt produktsortiment produseres fortløpende etter hvert som bestilling foretas på vår nettside. Leveringstiden for disse varene fastsettes deretter av produsenten av produktet på bakgrunn av fabrikkens produksjonskapasitet på tidspunktet bestillingen ble gjennomført.

Flisekompaniet AS tar forbehold om at forsinkelser kan oppstå. Vi oppfordrer våre kunder til å være oppmerksomme på dette, og blant annet beregne god nok tid ved bestilling av håndverker.

Ved forsinkelser som oppstår hos eksterne leverandører og fraktselskaper vil Flisekompaniet informere kunden om forsinkelsen så fort det lar seg gjøre. Dersom ikke annet er avtalt sendes varene samlet når alle varene er ankommet Flisekompaniets sentrallager dersom varene skal sendes med Postnord eller annen fraktfører direkte til kunden eller nærmeste post i butikk. Ved oppdelt levering kan en fraktkostnader tilkomme dersom varene ikke skal delleveres til en av Flisekompaniets egne butikker i Sør og Midt Norge.

Flisekompaniet AS er ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll.

Dersom kjøper har valgt hjemlevering blir varene levert på bakkeplan der sjåføren finner det mest hensiktsmessig, nærmest mulig leveringsadressen som er oppgitt i bestillingen på offentlig gate. Kjøper må selv sørge for god fremkommelighet til adressen som er oppgitt, samt bæring av varer innendørs. Sjåføren er kun ansvarlig for transporten av varen, og har ikke kapasitet til å bære varer inn på tomt, hus eller leilighet.

Uavhentede pakker hos Post i butikk vil bli belastet kjøper med faktisk portokostnad to veier, samt 300 kr i gebyr per uavhentede pakke for håndteringskostander forbundet med forsendelsen.

Mer informasjon om de ulike alternativene for levering av varer som tilbys er publisert på våre hjemmesider under «Levering/Frakt» nederst på Flisekompaniet.no.

 

Risiko for varen

Ansvaret og risikoen for varen overføres fra selger/ transportør til kjøper i det øyeblikket varen overtas av kjøper, og er i kjøper eller kjøpers fraktfører sin besittelse. Dersom kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til kjøpers rådighet i henhold til avtalen og er klar til levering, bærer kjøper risikoen for tap og skade som skyldes varens egenskaper, selv om varen ikke er levert til kjøper.

 

Angrerett

Kjøper har rett til å angre vanlige kjøp foretatt på Flisekompaniet.no i henhold til forbrukervernloven og angrerettlovens bestemmelser for netthandel. Angreretten er lovbestemt og innebærer at kjøper uten grunn kan angre kjøp på over 300 kr og returnere varen forutsatt at vilkårene overholdes, dersom kjøper etter litt betenkningstid ikke ønsker å opprettholde kjøpsbeslutningen som avtalt. Kjøper pliktes å informere selger senest innen 14 kalenderdager etter mottak av varer dersom kjøper ønsker å angre kjøpet. Av bevishensyn ønsker Flisekompaniet ehandel skriftlig informasjon dersom kjøper ønsker å benytte seg av angreretten, i form av beskjed sendt elektronisk til ehandel@flisekompaniet.no eller brev som må være selger i hende innen angrefristen. Kjøper oppfordres til å svare på sin ordrebekreftelse som er sendt ut på epost eller videresende den når kjøper tar kontakt med Flisekompaniet ehandel slik at ordrebekreftelsen sendes med når kjøper melder bruk av angreretten for raskest mulig behandling av kjøpers forespørsel.

Informasjon vedrørende angrerett sendes sammen med ordrebekreftelsen til kjøper. Flisekompaniet ehandel bekrefter mottak av forespørsel om å benytte angreretten skriftlig per epost og godkjenner bruk av angreretten dersom bestemmelsene i angrerettloven er overholdt. Når kjøper mottar bekreftelse fra selger om at kjøper kan returnere varen, er kjøper ansvarlig for å returnere varen innen 30 kalenderdager etter kjøper mottok varen.

For kjøp foretatt over internett er kjøper ansvarlig for at varen returneres til samme lokasjon som varen er mottatt i fra, med returnummer som er opprettet av Flisekompaniet ehandel ved godkjenning av angreretten som referanse. Det innebærer at varer som er sendt med transportør hjem til kjøper eller post i butikk må sendes med transportør til Flisekompaniets sentrallager eller eventuelt leverandøren av varen i de tilfeller leverandøren har levert varen til kjøper direkte innen fristen. Kjøper er selv ansvarlig for fraktkostnadene tilknyttet retur, og at varen sendes forsvarlig for å forhindre skader. Varer hentet ut i Flisekompaniet butikk skal returneres til den respektive butikken innen gjeldende tidsfrist.

Flisekompaniet ehandel refunderer beløpet for kjøpet så snart varen er returnert og kontrollert, til samme betalingsmiddel som ble anvendt ved bestilling på nett. Kunder som har valgt Klarna faktura, og allerede har betalt fakturaen før varen ble returnert, vil få beløpet tilbakebetalt av Klarna til den originale betalingsmetoden.

For at angreretten skal være gyldig må varen returneres til selger i samme mengde og stand som kjøper mottok den. Dersom kjøper undersøker varen på måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og det medfører at varen reduseres i verdi eller ikke kan videreselges av selger, kan selger avvise retten til å angre kjøpet eller trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som tilbakebetales. Flisekompaniet AS godkjenner bruk av angreretten på varer som er innpakket i original uskadet emballasje. Skadet emballasje kan medføre verdiforringelse, økonomisk tap og selgers mulighet til å selge varen igjen til ordinær pris. ​​Vær oppmerksom på at det ikke må skrives eller festes sendingsetiketter direkte på varens emballasje, da den må være som ny.

Laminat, parkett, baderomsmøbler og andre varer som er sårbare grunnet varens natur kan ta skade av fukt, kulde og transport og må oppbevares særdeles varsomt. Feil oppbevaring som ikke kan garantere at varen er inntakt til neste kjøper medfører avvisning av bruk av angreretten. Varer med garantiforsegling kan ikke returneres dersom garantiforsegling er brutt. Garantiforseglingen er en garanti for at produktet er ubrukt, uten feil og mangler.

Flisekompaniet AS forbeholder seg retten til å avvise retur av deler av et varekjøp i henhold til angrerettlovens bestemmelser. Det innebærer at kjøper kun har angrerett på hele varelinjer når varen er del av et parti. Det er blant annet ikke angrerett for enkeltpakker med fliser, gulv, paneler o.l. Kjøper er selv ansvarlig for å bestille korrekt antall varer. Selger anbefaler sine kunder om å beregne nok mengde fliser og gulvbord av hensyn til kutting under montering, samt skader som kan oppstå i ettertid. Fliser er blant annet produsert som et samlet parti (en såkalt «batch») som får en farge og et uttrykk det ikke er en garanti for at neste parti har, og dermed ikke kan selges på nytt enkeltvis.

Når kjøper foretar en bestilling på bestillingsvarer som må tilvirkes spesielt til kjøper, frafaller kjøpers rett til å kansellere, endre, heve eller angre kjøpet. Det innebærer blandt annet produkter med NSC farge der kjøper informeres om betingelsene for kjøp av varen på produktsiden.

 

30 dagers bytterett på lagerført sortiment

Flisekompaniet ehandel gjør unntak i angreretten som gir kjøper mulighet til å bytte varen til et annet produkt for varer som er lagerførte.

For at kjøper skal kunne benytte seg av bytteretten må varen returneres til selger i samme mengde og stand som kjøper mottok den. Dersom kjøper undersøker varen på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og det medfører at varen reduseres i verdi eller ikke kan videreselges av selger, kan selger avvise retten til å bytte varen eller trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen.

Flisekompaniet AS godkjenner bruk av bytteretten på lagerførte varer som er innpakket i original uskadet emballasje. Skadet og brutt emballasje medfører verdiforringelse, økonomisk tap og selgers mulighet til å selge varen igjen til ordinær pris. Kjøper må være oppmerksom på at varer som er sårbare grunnet varens natur kan ta skade av fukt, kulde og transport og må oppbevares særdeles varsomt. Feil oppbevaring som ikke kan garantere at varen er intakt til neste kjøper medfører avvisning av bruk av bytteretten.

Flisekompaniet AS forbeholder seg retten til å avvise bytte av varer som er bestillingsvarer. Det innebærer at kjøper kun har bytterett på varer som er lagerført hos Flisekompaniet AS. Det er ingen bytterett på gulv eller spesialbestilte varer.

Kjøper er selv ansvarlig for å bestille korrekt antall varer. Selger anbefaler sine kunder å beregne korrekt mengde fliser og gulvbord i forkant, og være oppmerksom på at det kan være greit å beregne litt ekstra som kan bli kuttet vekk under montering, og til skader som kan oppstå i ettertid. Fliser er blant annet produsert som et samlet parti (en såkalt «batch») som får en farge og et uttrykk det ikke er en garanti for at neste parti har, og dermed kan ikke bestillingsvarer selges på nytt enkeltvis ettersom de ikke er en del av et større lagerført parti hos Flisekompaniet.

 

Forsinkelse og manglende levering

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøperens side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven §5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Dersom kjøper hever kjøpet grunnet forsinket levering, tilbakebetaler Flisekompaniet AS kjøpesummen innen 14 dager fra datoen kjøpet er hevet.

Oppfyllelse: Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøper fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selger. Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre så store ulemper eller kostnader for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selger oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøper kan heve avtalen med selger dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selger ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøper kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selger har sagt at selger ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøper kan kreve erstatning for tap kjøper lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpsloven § 24. Kjøper må melde krav til selger ved reklamasjon. Flisekompaniet AS tar forbehold om at forsinkelser av ulike grunner kan oppstå og bistår sine kunder til beste evne med å få varer levert snarest. Kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med forventet leveringstid for de ulike varene som er bestilt, og ta høyde for produksjonstid/ leveringstid samt at uforutsette forsinkelser kan oppstå, blant annet med tanke på bestilling av håndverker. Selger oppfordrer kjøper til å ikke avtale oppstart av prosjekter der kjøper er avhengig av bistand fra håndverker før bestillingen er mottatt feilfri. Flisekompaniet AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for forhold avtalt mellom kjøper og andre parter som følge av forsinkelser eller manglende levering. Ved manglende levering bes kjøper snarest ta kontakt med Flisekompaniet ehandel og/eller fraktfører dersom kjøper har mottatt informasjon vedrørende leveransen for bistand med levering.

 

Transportskade

Den som besitter varen er i henhold til kjøpsloven §7 ansvarlig for varen. Flisekompaniet AS informerer kjøper skriftlig via epost i ordrebekreftelsen om varemottakers undersøkelses- og rapporteringsplikt, samt tidsfrist for rapportering for best mulig håndtering av transportskader.

Fraktfører har undersøkelsesplikt når godset overtas fra selger, og påtar seg ansvaret for at varen transporteres på en trygg og sikker måte uten at varene skades eller forsvinner underveis. Likedan har varemottaker en viktig undersøkelsesplikt og er ansvarlig for å kontrollere at fraktfører leverer varene som forutsatt. Kjøper er selv ansvarlig for å nøye undersøke at forsendelsen ikke har blitt utsatt for skade under transport. Mottaker av varen må umiddelbart melde eventuelle forbehold av hensyn til tap og synlige skader til fraktfører, uavhengig av om forsendelsen er hentet i butikk eller transportert hjem til varemottaker.

Dersom emballasjen er skadet, varen er skadet eller mottaker fatter mistanke om at det kan ha oppstått noen form for skader under transport er det viktig transportør informeres umiddelbart og skaden dokumenteres med bilder. Skadeskjema skal fylles ut av både mottaker og fraktfører på stedet FØR man signerer for mottak av varen. Deretter skal mottaker skal notere at skaden har oppstått sammen med sin signatur på fraktbrevet, uavhengig om man signerer på håndterminal eller papir. Fraktfører skal deretter gi mottaker en skriftlig bekreftelse på at skaden er registrert.

I henhold til Vegfraktloven, bekrefter mottaker at varen er mottatt i rett mengde og uten skader, dersom man signerer for mottak av varen, uten å gjøre anmerkninger. Dersom mottaker unnlater å signere har man også etter lovens forstand signert for at kolli som er mottatt er i korrekt stand.

Erstatningskrav for transportskader kan i henhold til Vegfraktloven kun fremmes til fraktfører dersom bestemmelsene rapportering av skader er overholdt av varemottaker. Flisekompaniet AS og Flisekompaniet sine kunder er underlagt disse bestemmelsene dersom skader skulle oppstå, for å kunne rette krav om erstatning til fraktfører. Flisekompaniet AS, produktleverandør og transportør av forsendelsen er av bevishensyn ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader på varer som har oppstått etter mottak av varer, er meldt for sent eller rapportert inn feil.

Etter godset er mottatt er kjøper selv ansvarlig for å nøye kontrollere at hele forsendelsen som er mottatt er fri for skader som ikke ble oppdaget ved mottak. Dersom en skjult skade oppdages MÅ skaden rapporteres skriftlig til transportør og Flisekompaniet ehandel skriftlig innen 4 arbeidstimer (regnet etter normal arbeidstid 08.00 -16.00). Skader på varer som har vært i kjøpers besittelse lenger enn dette tidsrommet erstattes ikke.

 

Dersom du mottar en skadet forsendelse er du ansvarlig for å:

 • Gi umiddelbar beskjed til transportør om skaden
 • Ikke signere for mottak av varen før skaden er registrert
 • Dokumentere skaden og emballasjen med bilder
 • Fylle ut skadeskjema og signere på fraktbrev at forsendelsen er skadet
 • Kontakte transportør innen 4 timer og få et referansenummer for din skadesak. PostNord kundesenter tlf: 98 70 93 00
 • Kontakte Flisekompaniet e-handel skriftlig innen 4 timer på ehandel@flisekompaniet.no for å informere om skaden som har oppstått, og få videre behandling av saken og bestilling av nye varer
 • La forsendelsen inkludert emballasje være intakt inntil saken er avklart

 

Når du kontakter Flisekompaniet e-handel er det viktig at eposten innehar følgende informasjon:

 • Ordrenummer og navn på kunden som har foretatt bestillingen
 • Referansenummer på skadensaken som er opprettet hos transportør
 • Bildedokumentasjon av skaden
 • Beskrivelse av skadeomfanget

Les mer om PostNord sitt erstatningsansvar for synlige og skjulte skader her: https://www.postnord.no/bedrift/kundeservice/erstatning

 

Reklamasjon

Dersom det foreligger material- og/eller produksjonsfeil når kjøper mottar varen (som ikke skyldes transportskader eller kan ha oppstått når varen har vært i kjøpers besittelse), må kjøper innen rimelig tid etter at det er blitt oppdaget informere selger om at kjøper vil påberope seg mangelen og benytte seg av reklamasjonsretten. Fristen for å melde ifra om mangler er 2 måneder etter mangelen ble oppdaget. Reklamasjon må likevel skje senest 2 år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment til å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år fra kjøper mottok varen. Kjøper plikter å dokumentere kjøps og/ eller leveringsdato.

Kjøper bør av bevishensyn informere om reklamasjonssaker skriftlig på epost til ehandel@flisekompaniet.no. Flisekompaniet AS vil skriftlig per epost bekrefte mottak av melding om reklamasjon og mottak av varer som er sendt til inspeksjon for å avtale videre saksgang med leverandør/produsent av varen.

Avhengig av omstendighetene kan kjøper og selger komme til enighet om retting av feil, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet dersom feilen ved varen er en reklamasjonssak. Heving av kjøpet forutsetter at varen returneres i samme stand og mengde i henhold til forbrukerkjøpsloven § 51.

Dersom det ikke foreligger en reell mangel, kan selger i henhold til Forbrukerkjøpsloven § 30 kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling av reparasjon for varen, dersom selger har gjort kjøper oppmerksom på at dette må dekkes av kjøper. Flisekompaniet AS forbeholder seg herved retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning, samt kostnadene forbundet med undersøkelse og reparasjon av varen. Dersom kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangel utover det som er avtalt med selger, dekkes ikke dette av Flisekompaniet AS.

For godkjente reklamasjoner står selger for returfrakt av varen. Selger kan reparere varen to ganger for samme feil, ved tredje tilfellet kan kjøper kreve penger tilbake for produktet. Beløpet tilbakebetales til kjøper innen 14 dager, inkludert fraktkostnader.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom det er indikasjon på manglende vedlikehold, misbruk eller ukyndig behandling av varen, overbelastning, feil montering, bruk av uoriginale deler eller tilleggsutstyr, forsøk på reparasjon utført av privatpersoner eller uautorisert personell og mangel på dokumentasjon av kjøp og/eller leveringsdato.

Dersom varen er betalt med kredittkort og kjøper har forsøkt å løse saken med selger uten hell kan kjøper velge å rette kravet direkte til kredittyter (kredittselskapet). Kjøper bør av bevishensyn informere kredittyter om reklamasjonssaker skriftlig per epost.

Ved en eventuell tvist følger Flisekompaniet AS Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.

 

Garanti

Garanti og reklamasjonsrett dekker feil som forbrukeren selv ikke står ansvarlig for (fabrikasjonsfeil). Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. Garantier gjelder normalt for en tidsbegrenset periode. Kjøper anbefales derfor å alltid ta vare på kjøpskvittering av bevishensyn.

Flisekompaniet AS følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

 

Personopplysninger

Ved å akseptere salgsbetingelsene gir kjøper samtykke til at Flisekompaniet AS kan oppbevare og lagre personopplysningene som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene i henhold til avtalen som er inngått. Herunder navn, telefonnummer, epost adresse og leveringsadresse som er nødvendig informasjon for å kontakte kjøper og transportere av varer. Selger er pålagt å oppbevare denne informasjonen som dokumentasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og håndtering av garanti, reklamasjon og angrerett. Flisekompaniet oppbevarer ikke IP adresser som er blitt benyttet ved kjøp på nettstedet.

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som er publisert på Flisekompaniet.no nederst på nettsiden under «Personvern og informasjonskapsler» for detaljert informasjon om Flisekompaniet og Saint-Gobain gruppens retningslinjer for personvern, personlig data og informasjonskapsler.

 

Force Majure

Er Flisekompaniet forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet, dersom det ikke er overkommelig kan Forbrukerrådet kontaktes for å bistå partene med konfliktløsning. Dersom fredsommelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære skriftlig at Forbrukerrådet fremmer tvisten mellom kjøper og selger for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftig én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukernes verneting.

 

Copyright

Alt innhold på nettsidene er Flisekompaniet AS sin eiendom, og er beskyttet blant annet av opphavsrett, markedsføring- og merkevarelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder blant annet omtale av produktene og bilder/grafikk, design, layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på en annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Flisekompaniet AS.

Disse vilkårene ble sist oppdatert av Flisekompaniet 01.03.2023