PCI PCI Reparasjonssparkelmasse f/betong Repafix®, 25 kg

Sparkel
 • Enkel bearbeiding
 • Hurtigtørkende
 • God vedheft
 • Høy trykkfasthet
kr 1 036,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 1 036,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787205

  PCI Repafix® er en fin og svært stabil reparasjonssparkelmasse med høy trykkstyrke til betong og i svømmebasseng etc. Spesielt godt egnet til reprofilerings- og modelleringsarbeider på kanter som har brukket.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Vanntett, vær- og frostbestandig (frostsikker) – kan brukes både inne og ute.
  • Enkel bearbeiding – plastisk, smidig og lett å jobbe med.
  • Hurtigherdende – kan gås på allerede etter ca. 90 minutter.
  • Fullt belastbar etter 24 timer.
  • God vedheft på betong, puss, sement og mur.
  • Svært stabil – særdeles godt egnet til reprofilerings- og modelleringsarbeider.
  • Høy trykkfasthet – kan belastes av både personer og kjøretøy.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Påsetting av ødelagte trappetrinn og brukne trappekanter.
  • Fylling av sprekker og hull i sementgulv, betongdekker og søyler, samt balkongplater.
  • Fylling av rørledningkanaler i betongvegger, hulrom mellom betong og stålrammer etc.
  • Til utjevning av trappetrinn.
  • Til reprofileringsarbeider.
  • Kan brukes som sparkel til hulkiler.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Repafix®
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 15 minutter
  • Forbruk: ca. 1,7 kg pulver pr. m² pr. mm lagtykkelse.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, støvfritt og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig.
  Fjern løse elementer og sementslam. Underlaget kan være fuktig, men ikke vått.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • På eksponerte betongflater skal ikke PCI Repafix bearbeides i en lengde >1,5 m.
  • Ved reparasjonsarbeider på større flater (> 0,5 m²) anbefaler vi bruk av PCI Nanocret.
  • Sparkelmasse som har påbegynt tørkeprosessen må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-repafix.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-repafix.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger