PCI Flislim Flexmörtel® S1 Flott, 20 kg

Flislim
 • For storformatfliser
 • Lettflytende
 • Rask avbinding
 • Enkel bearbeiding
kr 631,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 631,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 20 kilo
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787232

  PCI Flexmörtel® S1 Flott er et fleksibelt flytlim spesielt godt egnet til store gulvfliser.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Stabil – tunge og store fliser synker ikke ned i limlaget.
  • God bearbeidelighet, lang bearbeidingstid på opptil 3 timer.
  • Rask avbindingstid – flisene kan fuges etter ca. 6 timer.
  • Til utjevning av ujevne underlag og legging av fliser med mønster på baksiden.
  • Fleksibel – kompenserer for temperatursvingninger og spenninger i underlaget.
  • Kan erstatte dobbellimingsmetoden når den brukes som utjevningsmørtel.
  • Normalt ikke behov for baksmøring av flisene, men større fliser bør baksmøres for å sikre full limdekning, spesielt utvendig.
  • Krystallinsk vannbinding.
  • Lavt kromatinnhold.
  • Vanntett.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Gulv

  • Til flislegging av sementbasert påstøp og påstøp med innstøpte varmekabler eller vannrør med restfuktighet ≤4% CM.
  • Til legging av ekstra store gulvfliser (storformatfliser).
  • Til hulromsfri legging av alle typer gulvfliser som ikke er fargefølsomme.
  • Til balkonger, terrasser, gulv med varme, samt industriområder utsatt for mekanisk belastning.
  • Til legging av naturstein som er motstandsdyktig overfor misfarging.
  • For utjevning av ujevne underlag før flislegging.
  • For limlagtykkelser fra 1 - 15 mm.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Flexmörtel®
  Emballasje:
  20 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  20

  Kilo pr. stk:

  20,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 3 timer
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 6 timer. Fullt belastbar etter ca. 2 dager

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, tørt, fast og tåle belastning. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig. Svært sugende sementunderlag primes med PCI Gisogrund, fortynnet med vann i forholdet 1:1.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • På sugende underlag forkortes åpentiden. Vi anbealer evt. priming av underlaget med PCI Gisogrund.
  • Ved bruk av PCI Flexmörtel S1 Flott kan varmekablene settes i vanlig drift 7 dager etter flislegging.
  • Vi anbefaler å feste veggfliser med PCI Flexmörtel S1.
  • Til legging av storformatfliser og fliser utendørs (kantlengde >30 cm) anbefaler vi PCI Flexmörtel S2.
  • Til legging av fliser utendørs under tidspress og/eller i kjølig vær brukes PCI Flexmörtel S2 Rapid.
  • Hulromsfri liming av fliser krever tilstrekkelig tykt limlag. Det nødvendige blandingsforholdet må følges. Ved tvilstilfeller anbefaler vi å gjøre en prøvelegging.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy og fliser rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  pci-flexmortel.pdf

  Produktinformasjon 1:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-flexmortel-s1-flott.pdf

  Produktinformasjon 2:

  produktdatablad---pci-flexmortel-s1-flott.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger