PCI Sementbasert universal fugemasse Nanofug® Premium, Hvit 5 kg

Fugemasse
 • Sementbasert
 • Kort herdetid
 • Enkel rengjøring
 • Tilgjengelig i flere farger
kr 409,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 409,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 5 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787150

  PCI Nanofug® Premium er en universal og fleksibel sementbasert fugemasse spesielt godt egnet til keramiske porcelanatofliser.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Unik bindemiddelkombinasjon basert på nanoteknologi for fugebredder med jevn overflate og høye visuelle krav.
  • Lavt vannopptak.
  • Svært enkel rengjøring – lett å vaske av, både etter påføring og i daglig bruk.
  • Motstandsdyktighet mot syreholdige rengjøringsmidler.
  • Beskyttelse mot bestemte muggsopper og mikroorganismer.
  • Kort herdetid uten forringelse av fugene.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.
  • Lavt kromatinnhold.
  • Tilgjengelig i en rekke ulike farger.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Fuging av fugebredder på 1 - 10 mm.
  • Spesielt velegnet for keramiske porcelanatofliser, spaltfliser, porselensmosaikk, glassmosaikk og glassfliser.
  • Også egnet for naturstein som er ufølsom for misfarging.
  • I boliger, bad, dusjer, på balkonger, terrasser og på fasader.
  • I offentlige og kommersielle lokaler som blir utsatt for sterk våtbelastning.
  • Fuging av gulv med gulvvarme.
  • Påstøp, betong, gipskartongplater, gipsgulv, tregulv, gulvplank og på steder med store temperatursvingninger.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Nanofug®
  Leverandørens fargenavn:
  Hvit
  Emballasje:
  5 kg plastspann
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  5,2

  Kilo pr. stk:

  5,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Fugebredde: 1 - 10 mm (fugebredder over 10 mm blandes med 25% finkornet sand)
  • Bearbeidingstid: ca. 40 minutter
  • Herdetid: ca. 24 timer

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Så snart flisene er lagt, krafses fugene helt ned i flisens tykkelse og rengjøres.
  La flislimet herde før fuging påbegynnes.

  Tips og råd:

  • Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger den oppgitte bearbeidingstiden.
  • Evt. fugeslør kan fjernes etter 2 - 3 dager med egnet rensemiddel.
  • Ved fuging av sklisikre fliser eller gulvfliser med grov overflate skal fugeslør fjernes før herding.
  • Evt. gulvvarme må være avslått under fuging og herding (minst 24 timer).
  • På enkelte polerte fliser kan fargepigmenter sette seg i mikroporene som kan finnes i flisens overflate. Vi advarer derfor mot sterke fargekontraster mellom flis og fugemasse. I tvilstilfeller bør det foretas en prøvefuging.
  • Ved bruk av sterkt syreholdige rengjøringsmidler skal fliser og fuger forvannes grundig og deretter vaskes godt med vann for å unngå skade på fugene.
  • Før fuging skal kant- og dilatasjonsfuger sikres med isopor eller skumprofiler.
  • Det anbefales å bruke fugemasse med samme produksjonsnummer for hele prosjektet for å unngå avvik fra den originale fargen.
  • Stivnet fugemasse må verken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Ved hyppig, intens bruk av sterkt syreholdige rengjøringsmidler og/eller lang virketid kan fugene skades.
  • Ikke bruk tørrklut til rensing, dette kan medføre misfarging pga. fugemasse som er blitt gnidd inn i den fuktige fugen.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-nanofug-premium.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-nanofug-premium.pdf

  Produktinformasjon 2:

  pci-fugeprogram.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger