PCI Sementbasert fugemasse f/naturstein Carrafug®, Perlegrå 5 kg

Fugemasse
 • Sementbasert
 • Kort herdetid
 • Høy fugefyllingsgrad
 • For naturstein
kr 340,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 340,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 5 kilo
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787129

  PCI Carrafug® er en spesialfugemasse spesielt egnet for ømfintlig naturstein uten fare for misfarging.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Kort herdetid uten sprekkdannelse. Fugen verken sprekker eller sveller.
  • Gangbar allerede etter ca 6 timer.
  • Minimalt vannopptak.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.
  • Herdningsprofilen er stort sett temperaturuavhengig. Vasketidspunktet er tilnærmet lik både ved lave og høye temperaturer.
  • Ingen misfarginger i randsoner ved følsom naturstein.
  • Høy fugefyllingsgrad.
  • Tilgjengelig i flere farger

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Til fugebredder fra 1 - 8 mm.
  • Fuging av gulv med gulvvarme
  • Balkonger og terrasser.
  • Fuging av polerte natursteinfliser som marmor, travertin, granitt etc.
  • Til natursteinfliser som etter fuging skal slipes og poleres.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Carrafug®
  Leverandørens fargenavn:
  Perlegrå
  Emballasje:
  5 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  5

  Kilo pr. stk:

  5,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Fugebredde: 1 - 8 mm
  • Bearbeidingstid: ca. 40 minutter

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Så snart flisene er lagt, krafses fugene helt ned i flisens tykkelse og rengjøres.
  La flislimet herde før fuging påbegynnes.

  Tips og råd:

  • Naturstein har forskjellig sugeevne.
  • Brukes en håndfuktet svamp for å unngå at fugene blir for ru.
  • På sterkt sugende naturstein anbefales det å behandle overflatene med et egnet impregneringsmiddel før fuging. NB! Impregneringsmiddelet må ikke komme ned i fugene.
  • Ikke bruk tørrklut til rensing, dette kan medføre misfarging pga. fugemasse som er blitt gnidd inn i den fuktige fugen.
  • PCI Carrafug må ikke brukes ved fugebredder under 1 mm.
  • Stivnet fugemasse må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Fliser som er følsomme for syrer, for eksempel marmor, må ikke behandles med med sementslørfjerner eller andre rengjøringsmidler som inneholder syre.
  • Bruk av syreholdige rengjøringsmidler som angriper sementen, kan føre til skader på det herdede materialet.
  • Dilatasjonsfuger, hjørnefuger og forbindelsefuger lukkes elastisk med PCI Carraferm.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-carrafug.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-carrafug.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger