PCI Heftbro / Grunningsmørtel Repahaft®, 25 kg

Primer
 • Heftbro for sementbaserte undrlag
 • Sikker vedheft
 • Lavt kromatinnhold
kr 869,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 869,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 80055260014

  PCI Repahaft® er en mørtelbasert heftbro til påstøp med fast forankring.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Sikker vedheft.
  • Når underlaget er behandlet riktig, skapes en ubrutt, kompakt forbindelse.
  • Vannfast og frostbestandig – kan brukes både inne og ute.
  • PCI Repahaft kostes på underlaget. Leggemørtelen påføres deretter umiddelbart på den ferske heftbroen.
  • Lavt kromatinnhold.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Slemming til vanskelige underlag utendørs
  • Heftbro til reparasjonsmørtel, hurtigherdende ferdigblandet mørtel, drenerings- og leggemørtel og vanlig sementmørtel med sand.
  • Heftbro for innbygging av hurtigpåstøp på bindemiddelbasis og vanlige sementgulv.
  • Heftbro for påstøp i industri- og næringslokaler.
  • Heftbro for påstøp med fall på balkonger og terrasser.
  • Heftbro for naturstein som er ufølsom for misfarging og som ikke lysgjennomskinnelig.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Repahaft®
  Emballasje:
  Sekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Emballasje: 25 kg kraftpapirsekk med plastinnlegg
  • Forbruk: ca. 2,0 - 2,5 kg tørr mørtel pr. m²
  • Bearbeidingstid: ca. 60 minutter

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget må være rent, fast, ha åpne porer og være sugende. I tillegg må det ha tilstrekkelig ruhet. Ved påstøpsbelegninger med høy belastning må betongunderlaget tilsvare minst C 20/25. Ekstremt tette, glatte og ikke-stabile underlag samt skadde betongoverflater må gjøres rue eller fjernes med en egnet fremgangsmåte (eks: sandblåsing eller høytrykkspyling).
  Det behandlede, sementbaserte underlaget må forvannes om mulig 24 timer og minst 2 timer før påføring av PCI Repahaft og holdes fuktig. Før slemming skal overflaten være mattfuktig men ikke våt.

  Tips og råd:

  • Underlag som er behandlet med vannavvisende tettemiddel eller beskyttelse mot fordamping, må forbehandles.
  • Det må bare blandes opp så mye PCI Repahaft som kan bearbeides på en time.
  • Store flater slemmes i flere trinn. Arbeidet skal utføres “vått-i-vått”.
  • Heftbroen må påføres heldekkende.
  • Ferdig tilberedt PCI Repahaftslemming må ikke fortynnes med vann, og heller ikke blandes med ny materialblanding.
  • Ved legging av naturstein som er følsom for misfarging eller er lysgjennomskinnelig anbefaler vi bruk av PCI Carraflott som heftbro.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Sikkerhetsopplysninger:

  Inneholder sement. Sement reagerer alkalisk med fuktighet og blandevann, noe som kan føre til hudirritasjon og etseskader på slimhinner.
  Irriterer luftveiene. Unngå innånding av støv og langvarig hudkontakt. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes straks.
  Fare for alvorlig øyeskade. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege!
  Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholderen eller etiketten.

  Oppbevares utilgjengelig for barn.

  Bruk egnede vernehansker, støvmaske og vernebriller/ansiktsskjerm.

  For ytterligere opplysninger se HMS-datablad.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  pci-repahaft-sikkerhetsdatablad-hms2.pdf

  Produktinformasjon 1:

  pci-repahaft-datablad-fdv2.pdf

  Levering

  Lagervare. Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  Vurderinger