Gulvvarme

Et fliselagt gulv har en lang rekke fordeler, men ulempen er at de er kalde å gå på uten gulvvarme. Derfor er rådet generelt å legge gulvvarme under flisene – uansett om det er trebjelkelag eller støpt gulv som er det bærende laget. Den viktigste fordelen med gulvvarme er at komforten blir så mye høyere. Varmen er ikke sterk, men den er fordelt over hele flaten, og dermed varmes gulvet forsiktig.

Varmekabler

Siden all varme stiger, vil den gjøre hele rommet varm. Mens "vanlig" varme, som panelovner eller annen punktvarme, gjør det kaldt langs gulvet og varmt oppunder taket, vil gulvvarme gjøre det tilnærmet like varmt i hele romhøyden.  På grunn av dette kan du ofte senke temperaturen en tanke, og slik eventuelt spare litt energi også. Dermed får du både bedre komfort og lavere fyringsutgifter.

Vær klar over at gulvvarme har stor treghet –  spesielt betonggulv – og at det derfor tar tid før et kaldt gulv blir varmt. Derfor vil det ikke lønne seg å være for rask med å skru ned varmen om temperaturen ute blir høyere. Du kan velge mellom elektrisk varme  og vannbåren varme. Vannbåren varme er en større investering enn elektrisk, men når dette er gjort, blir selve energikostnaden lavere.

Elektrisk gulvvarme

Det er flere måter å legge elektrisk gulvvarme på. Vi ser her kort på de viktigste prinsippene, og skynder oss å fortelle at når det gjelder elektrisk varme, er det den autoriserte installatør som er fagmannen, og  om skal stå for jobben – eller kontrollere at arbeidet er riktig utført før strømmen kobles til. Fagmannen vil sikkert også se kablene utlagt før påstøp.

Effektbehovet er 60-80 watt pr m2 i normalt isolerte bygg.Maks tillatt effekt er 200 watt pr m2 i betonggulv på bad, vaskerom, vindfang m. m., 100 watt i oppholdsrom. Omsatt til grader Celsius skal dette være 30 og 26 grader.Maks tillatt effekt er 80 watt på m2 i tregulv (brennbare gulv) – selv om du har fliser over. Men 80 watt er som regel mer enn nok som full oppvarming.Ved bruk av moderne styringstekniske termostater oppnår du en energiøkonomisk og miljøvennlig løsning f. eks. automatisk nattsenking – eller dagsenkning om alle i huset er ute på jobb.

Varmekabler

Varmekabler er løsningen når du støper gulvet i betong, eller benytter selvutjevnende støpemasse på eksisterende bjelkelag. Kablene legges på netting med betong på begge sider, og regnes av mange som det beste og mest solide av de elektriske løsningene. Alt tatt i betraktning ofte også den billigste løsningen – men samtidig den mest arbeidskrevende mht. støpearbeidet.

Varmematter

Varmematter består av en tynn varmekabel festet til en matte (nett). Bredden varierer fra 30 til 80 cm, med forskjellige, faste lengder tilpasset gulvstørrelsen. Nettet klippes over og kablene vendes når den når veggen, slik at ønsket del av gulvet dekkes. Bygger lite i høyden.

Vannbåren gulvvarme

Gulvvarme basert på varmt vann er en mer omfattende installasjon enn elektrisk varme, men blir også sett på som bedre. Prinsippet er at varmt vann sendes rundt i lange rør lagt i gulvet, omtrent som en kjempelang radiator. Rørene som brukes er stort sett i plast, og de legges i sløyfer akkurat som elektriske varmekabler. Sidene inngrepene er større, vil vannbåren varme egne seg best ved nybygg eller når du  skal bygge fullstendig om.

Fliser og gulvvarme på eksisterende tregulv

Det er ingenting i veien for å legge fliser eller skifer med gulvvarme på eksisterende tregulv. Du må først forsikre deg om at gulvet er stabilt. Hopp opp og ned på det. Svikter det, må gulvet støttes opp fra  undersiden, ellers vil svikten gjøre at fugemassen sprekker. Dersom gulvet er kaldt og uisolert bør du vurdere etterisolering før du legger varme. Dårlig isolasjon gjør at varmen ikke gjør så god nytte for seg  oppover. Det samme med trekk utenfra, som vil "blåse bort" varmen før den trenger igjennom flisene. Faren for at du blir skuffet over resultatet (eller får ekstra store strømregninger) er altså stor om bjelkelaget  ikke er godt nok isolert.

Er gulvet jevnt, bør du grovsparkle det eller høvle av oppstikkende "rygger". Du kan også avrette gulvet ved å legge på 6 mm kilfals undergulvsplater eller en mer brannsikker gulvgips - eller sementplate, men  gips/sement er ikke lenger noe krav rent brannmessig.Eventuelle kilfallsplater limes innbyrdes og spikres, mens eventuelle gipsplater legges butt-i-butt og skrus fast i underlaget.Varmemattene legges/limes fast av autorisert installatør.Deretter dekkes den av en selvavrettende nivelleringsmasse eller av en spesiell coating.Nivelleringsmassen påføres eventuelt en primer for sugende underlag.

På gammelt betonggulv

Et betonggulv på grunnen er ypperlig som utgangspunkt for fliselegging med varmematter under – selv om det er dårlig isolert fra før. Opp fra bakken stiger det nemlig hele tiden en svak, jevn varme (ca. 6  rader), og denne varmen forsterkes ved bruk av gulvvarme. Det er altså ikke kuldegrader slik det ofte er under et vanlig bjelkelag over en krypkjeller, og ikke minst over pilarfundamenter. Også om det gamle betonggulvet er fliselagt fra før, er løsningen med gulvvarme og fliser eller skifer ypperlig – og de gamle flisene kan bare sitte. Et slikt rom, som fra før lett kan blir kaldt og kjedelig, vil oppstå som helt nytt og lunt.

Vask gulvet med grovrent e. l. for å blir kvitt fettstoffer, og hugg vekk eventuelle forhøyninger.Det gamle flisegulvet eller betonggulvet påføres en spesiell primer for å skape godt feste. På betonggulv bruker du primer for sugende underlag, på gamle fliser primer for ikke-sugende underlag. Primeren må påføres bare noen timer før varmemattene limes fast av autorisert installatør.Deretter må varmemattene overdekkes med selvavrettende nivellerings masse i minst 10 mm tykkelse – eventuelt av et tykt lag flislim.Etter herding skal nivelleringsmasen påføres en primer for sugende underlag, og så kan flisene legges.Er det snakk om våtromsgulv uten membran, må du legge på en smøremembran i minst tre strøk før flisene limes. Husk at fliser og fuger IKKE er vanntette i seg selv.Dersom det gamle gulvet er svært skjevt, må det avrettes med selvavrettende nivelleringsmasse også før varmemattene legges, i alle fall må du ta det verste, slik at overdekkingen blir så jevntykk som mulig.

På nytt betonggulv

Enten du bygger nytt med støpt gulv, eller rehabiliterer et gammelt bad, er det betong med innstøpte varmekabler som gjelder.

Isolasjon og eventuell fuktsperre mot grunne bør være etablert. I baderom må det dessuten være lagt en membran som hindrer lekkasje til etasjen under. Denne legges under betongen eller under flisene – avhengig av oppbyggingen ellers. Normalt legges det banemembran under betongen, eller det legges smøremembran over.Varmekablene legges og festes til netting på et par cm tykk støp over isolasjonen.Deretter støpes det opp med betong som armeres. Det er viktig at flisene ikke legges for tidlig, og at varmen heller ikke settes på før det har gått en tid.

Gulvvarme

Det er svært viktig at gulvvarmen ikke settes på for tidlig. Lengst tid må det gå for varme i betonggulv, men for matter lagt i  avrettingsmasse, kan varmen setter på etter et par uker.

Settes varmen på før  betong/mørtel er herdet, risikerer du at det sprekker. Husk uansett! Kun laveste varmetrinn i begynnelsen!

Med varme i gulvet må du være ekstra sparsom med gulvtepper og lignende. Disse isoleres slik at varmen ikke kommer opp, samtidig som varmen magasineres.

Video:

Hvordan legge varmekabler