PCI Flislim Klebemörtel® FT, 25 kg

Flislim
 • Universallim for keramiske fliser
 • Enkel bearbeiding
 • Frostsikker
kr 519,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 519,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787233

  PCI Klebemörtel® FT er et flislim for sikker montering keramiske fliser.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Flisekompaniets prosjektlim
  • Stabilt, sigefritt. Flisene oppnår en rask vedheft og kan fortsatt justeres en stund etter montering
  • Smidig og enkel å bearbeide.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.
  • Kan utsettes for konstant våtbelastning.
  • Underlaget bør forvannes evt. primes ved behov på betong, påstøp og sementpuss, med normalt vannoppsug.
  • Utligner deformasjon med PCI Lastoflex, dermed kan det også brukes i områder med temperatursvingninger.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Til legging av keramiske fliser i limsjikt.
  • På sementgulv, betong, gulv med innstøpte varmeelementer, støpeasfalt (kun innendørs) og gipsplater etc..
  • Til flislegging ved konstant våtbelastning som utendørs og i våtsoner (dusjer, toalett, bad og kjølerom).
  • På komposittunderlag (bør tilsettes PCI Lastoflex for å øke vedheften).
  • For limlagtykkelser fra 1 - 5 mm.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Klebemörtel®
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 20 minutter
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 24 timer. Fullt belastbar etter ca. 7 dager

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, fast, plant og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig. Pussunderlag må være tilstrekkelig herdet for legging av keramikk og det må være egnet for tiltenkt bruksområde.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Krever baksmøring utendørs
  • Med hensyn til mulig lengdeendring i sammensatte hellinger på terrasser og balkonger bør PCI Klebemörtel FT blandes med den fleksible tilsetningen PCI Lastoflex for økt vedheft.
  • På sugende underlag forkortes åpentiden. Vi anbefaler derfor å prime med PCI Gisogrund før bruk.
  • Ferdige betongdeler og fersk plasstøpt betong kan ha stort svinn. På disse underlagene må PCI Klebemörtel FT modifiseres med PCI Lastoflex.
  • Toleranseavvik over 5 mm bør ikke utjevnes med PCI Klebemörtel FT flislim.
  • For legging og setting av keramikk i tynt limlag gjelder DIN 18 157-1.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • For å garantere en opptimal fuge uten skjolder ved montering av mosaikk må fugen være rengjort i mosaikkens tykkelse. Gjelder også mosaikk med papir eller folie på forsiden.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-klebemortel-ft.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-klebemortel-ft.pdf

  Levering

  OBS! Midlertidig utsolgt. Ubekreftet leveringstid.

  Ordinær leveringstid: Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger