Fila FILA Zero Sil, Silikonfjerner 250 ml

 • Effektivt rensemiddel for silikon, limrester og byggskum
 • Kan også benyttes på fug og naturstein
 • Leveres med sparkelspade
 • Rask effekt
kr 441,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 441,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 0.25 liter
  Lagt i handlekurven!
  Video
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7499998

  Fila Zero Sil er et effektivt middel for fjerning av silikon, lim, tape, gamle klistremerker og rester av byggskum (polyuretanskum). Effektiv også på stearin, harpiks og overfladiske flekker av olje og fett.


  • Enkel påføring og rask effekt (løser opp herdet silikon i løpet av 20 minutter fra påføring)
  • Leveres med praktisk sparkelspade for rask og enkel fjerning av produktrester
  • Tyktflytende konsistens: virker direkte på restene som skal fjernes
  • Behagelig sitrusduft

  For bruk på overflater som:
  • Porcellanato og keramikk
  • Marmor
  • Glass og metall

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Effektiv fjerning av silikonrester, lim, limbånd, gamle klistremerker og rester av polyuretanskum
  • Effektiv fjerning av stearin, harpiks og overfladiske fett- og oljeflekker
  • Idéelt for bruk på keramiske overflater med lavt vannoppsug som porcellanato og monocottura (enkelbrente fliser) med ru overflate
  • Kan også brukes til fjerning av rester på overflater som marmor, stein, fuger og andre absorberende materialer

  Produktegenskaper:
  Utseende: Tyktflytende, klar væske
  Lukt: Sitrusduft
  Relativ tetthet: 0,880 kg/l
  Flammepunkt: T > 23°C
  Merke:
  Fila
  Serie:
  Zero Sil
  Leverandørens fargenavn:
  Zero Sil 250 ml
  Emballasje:
  Eske
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  0,25

  Liter pr. stk:

  0,25

  Teknisk data:

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Opprinnelseland:

  Italia

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---fila-zero-sil.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---fila-zero-sil.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol BrannfarligFaresymbol Kronisk helsefareFaresymbol HelsefareFaresymbol Miljøfare

  FARE
  • Brannfarlig væske og damp
  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
  • Irriterer huden
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  IKKE framkall brekning.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

  Vurderinger