Vi har brukt mye tid på å velge ut de materialer og produkter vi mener er best egnet for baderom, dette er en garanti for kvalitet, og ikke minst en garanti for at din oppgave som byggherre skal bli enklere. Vårt tverrfaglige nettverk gir en komplett og trygg løsning for deg. I følge TEK 10 § 13-20 defineres våtrom som dusjrom, baderom og vaskerom. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. Vi prosjekterer alle våtrom.