Våtromsentreprenør med lang erfaring. -Faglig godkjent. -Totalentreprenør av våtrom - -Benytter godkjente underentrep. -Benytter godt kjente leverandører -Benytter kun godkjente produkter -referanser kan stilles. -Utfører bad iht. avtale -Ta kontakt for befaring/tilbud