ALTiBYGG AS er et entreprenørfirma med 17 ansatte. Selskapet har virksomhet innen flere markedsområder, der rehabiliteringsjobber på næringsbygg og privatboliger utgjør hovedtyngden. Øvrige fagfelt er, betongarbeider, miljøsanering, kjerneboring og betongsaging, våtsandblåsing med FCT-system, riving og mur og flis. Bedriften har godkjenning for våtromsarbeider, innn-/ og utvendig asbestsanering.