Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Gjennom et tett samspill med våre ansatte, kunder, leverandører og eiere sørger vi for at helse, miljø og sikkerhet alltid har førsteprioritet. Sammen med våre eiere i Dahl Optimera Norge arbeider vi målrettet for å skape verdier og innovasjon i samfunnet, med en forretningsstrategi som er basert på strenge etiske verdier, langsiktighet og bærekraft.

I tråd med vår miljøstrategi ble Flisekompaniet i 2022 en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Vi ser på dette som en viktig del av vårt arbeid innen miljøforbedringer og grønn omstilling. Med denne sertifiseringen tar vårt firma og våre ansatte bevisste valg som tar vare på miljøet. Vår virksomhet oppfyller følgende kriteriesett:

  • 0 Felleskriterier (2016)
  • 0 L Leietaker
  • 72 Hovedkontor‐for konsern og kommuner
  • 85 Handel ‐ for hovedkontor

Å være en miljøfyrtårn-bedrift stiller høye krav, både for oss som bedrift, men også våre leverandører. Vi tar bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Ut i fra identifiserte bærekraftsmål har vi en konkret plan som skal bidra til å oppnå en bærekraftig utvikling av virksomheten, med fokus på aktiviteter og tiltak rettet mot:

  • Reduksjon av klimagassutslipp
  • Reduksjon og gjenvinning av avfall
  • Reduksjon i energiforbruk
  • Sporbarhet og kvalitet på produktdokumentasjon
  • Rettferdige arbeidsvilkår og respektere menneskerettigheter

En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!