Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger, eller hjelpemidler. I § 12-1 i TEK 17 fremkommer det at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Uttrykket byggverk omfatter alle typer bygninger og anlegg der publikum har tilgang; sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger etc. Arbeidsbygninger er for eksempel kontorer, fabrikker, skoler eller sagt på en annen måte «bygninger der det utføres arbeid av ulik karakter». Det er ulike krav til kontrastfarger og markeringsfelt i offentlige bygg. Kravet gjelder også for trapper og toaletter. Under tekniske detaljer lenger ned på siden finner du en brosjyre som tar for seg hvilke krav som stilles til de ulike områdene.

Miljøbilder