Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger, eller hjelpemidler.

Legenes hus

I § 12-1 i TEK 17 fremkommer det at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Uttrykket byggverk omfatter alle typer bygninger og anlegg der publikum har tilgang; sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger etc. Arbeidsbygninger er for eksempel kontorer, fabrikker, skoler eller sagt på en annen måte «bygninger der det utføres arbeid av ulik karakter».

Det er ulike krav til kontrastfarger og markeringsfelt i offentlige bygg. Kravet gjelder også for trapper og toaletter. Under tekniske detaljer lenger ned på siden finner du en brosjyre som tar for seg hvilke krav som stilles til de ulike områdene.

KERAMISK FLIS

Trappeforkanter

Trappeforkanter med kravet i henhold til luminanskrav

BRUKSOMRÅDE : Kontrastmarkører i keramisk flis 
STØRRELSER : 4x30 | 4x60

Step Black
Step White

Fargefelt og ledelinjer / Oppmerksomhetsfelt

Ledelinjer og fargefelt med kravet i henhold til luminanskrav

BRUKSOMRÅDE : Kontrastmarkører i keramisk flis
STØRRELSER : 30x30

Oppmerksomhetsfelt - Sort stopp
Ledelinjer - Sort gå
Ledelinjer - Sort snu
Oppmerksomhetsfelt - Hvit stopp
Ledelinjer - Hvit gå
Ledelinjer - Hvit snu

PVC

Fargefelt og ledelinjer / Oppmerksomhetsfelt

TAKTILA® er en serie taktil merking i høy kvalitet som tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. Elementene lages i et resirkulert kompositt plastmateriale som er armert med glass for kraftig slitestyrke, som holder år etter år.

Produktet leveres med 3M™VHB™ TAPE - markedets kraftigste sammenføyning med tape. Den støvfrie og permanente festemetoden gir umiddelbar styrke og langvarig holdbarhet. Nettopp derfor kan vi gi 5 års heftgaranti på våre produkter.

LEVERANDØR : Taktila
BRUKSOMRÅDE : Kontrastmarkører i PVC

Kort Antrasitt 120mm
Lang antrasitt 280mm
Rund knott antrasitt 30mm

STÅL

Fargefelt og ledelinjer / Oppmerksomhetsfelt og trappeforkanter

Det taktile ledesystemet SPIN® Safe muliggjør barrierefri konstruksjon i henhold til TEK17.

Ved å installere SPIN® Safe gulvindikatorer, dvs. taktile og visuelle visningselementer i gulvet, kan det offentlige rom utformes for på en måte som sikrer orienterbarhet og deltakelse. 

Gulvindikatorene, flisføringssystemet og de taktile oversiktsplanene er produsert i Hobe Steel sin stålfabrikk i Tyskland. Produksjonene gjøres i henhold til retningslinjene for tilgjengelighet i bygninger tilgjengelig for allmennheten.

LEVERANDØR : Hoba steel
BRUKSOMRÅDE : Kontrastmarkører i stål

Trappekant i stål
Knotter i stål
Lang indikator i stål