Har ditt firma en felles strategi for hvordan bad skal bygges?

Bruker ditt firma og dine ansatte forskjellige produkter og metoder til de samme oppdragene? Har dere en felles strategi for hvordan bad skal bygges?

Definer et konsept for ditt firma. Bruk det hver gang og dere får en enklere hverdag. Vi i Flisekompaniet ønsker å bidra til at dere lykkes med dette.

Vi kan sammen definere løsninger og oppbygninger som tilfredsstiller alle forskrifter, og krav fra myndigheter og kunder.
Dernest vil vi finne de optimale produktene som passer ditt firma.

Alle tilbehørsprodukter i vårt sortiment egner seg til dine jobber, men i ditt konsept bør ditt firma definere hvilke produkter dere skal benytte.

På denne måten benytter alle dine ansatte de samme løsningene. Dette vil forenkle innkjøp og etterarbeid, styrke kvaliteten og ikke minst så sparer alle mye tid. Under har vi samlet utvalgte produkter som finnes i vårt kjemiske basissortiment, og som skal være tilgjengelig i alle våre avdelinger.

Se flere tekniske produkter.