Bli med på laget!

Vi i Flisekompaniet ser på alle profesjonelle kunder som viktige partnere. Enten du er flislegger, entreprenør, arkitekt eller eiendomsbesitter skal vi legge til rette for at vårt samarbeid skal være mest mulig effektivt og profesjonelt.

PROFFklubb er vårt fordelsprogram for flisleggere og andre håndverker som ser på oss som sin naturlige partner.

Gi deg selv et konkurransefortrinn og søk om å bli medlem!