Proff komplett - Max

Proff Max er konseptet for deg som ønsker å fremme kvalitet og seriøsitet, og med det bruke våre komplette løsninger.

Som håndverker blir man daglig stilt overfor mange problemstillinger. Kundene har større krav og forventninger en før.

  • Hvordan forholder du deg til dette i dag?
  • Hvordan selger du inn trygge og gode løsninger?
  • Hvordan oppfyller du kravene til prosjektering og dokumentasjon?
  • Har du dokumentasjonen på plass dersom Arbeidstilsynet kommer på kontroll?
  • Hvor henter du din kunnskap fra?
  • Hvordan holder du deg oppdatert?

Vi i Flisekompaniet hjelper deg med alt dette, og ønsker deg med dette
velkommen til Proff MAX

Meld deg inn i FK Proff Max