PCI - Lim og fug

Glem boring og skruer. Benytt heller PCI-produkter til liming og tetting. Fire produkter for alle prosjekter: monteringslim og fugemasse fra PCI.

Enestående bearbeiding egenskaper, høy vedheft, fantastisk fleksibilitet - PCI sitt sortiment av monteringslim og fugemasse dekker praktisk talt alt som skal limes, fuges eller tettes. 

Uavhengig om du jobber med renovering, nybygg, installasjon eller reparasjoner benyttes PCI sine en-komponente hybridlim - som er basert på SMP (silanmodifiserte polymerer) - tilsier at tilnærmet alle materialer kan limes eller fuges raskt og enkelt.