Flisrengjøring

Profesjonelt renhold har forandret seg fra manuell rengjøring med bøtte og klut til kombinasjon av manuell mopping og maskinelt renhold. Avhengig av underlag og smussbelastning kan det brukes enten tørre, fuktige eller våte rengjøringsmetoder. Fliser tåler alle rengjøringsmetoder like godt. Miljøriktig renhold satser på å bruke minst mulig både vann og kjemi ved daglig rengjøring. God planlegging f.eks. riktig utformet inngangsparti kan bidra til en reduksjon av renholdkostnadene på 10-15 % fordi skitt, vannsøl, strøsand og evt. salt for isfjerning ikke bringes inn på golvet.

Porselen og keramiske fliser

Fliser av keramikk og porselen er utrolig populære i hjemmet, de skaper en flott estetikk og er veldig enkle å vedlikeholde. Begge materialene er også veldig holdbare og spesielt motstandsdyktige mot flekker og kjemikalier, så de brukes ofte i kommersielle applikasjoner med høy trafikk, inkludert restauranter, flyplasser, skoler, sykehus og kjøpesentre.

Mens holdbarhet, allsidighet og rimelig pris har ført til deres popularitet i offentligsektor, krever nye etterbehandlingsteknikker spesiell oppmerksomhet, spesielt når det gjelder den første rengjøringen etter installasjonen. Dårlig innledende rengjøring og påfølgende oppsamling av smuss kan skape vedlikeholdsproblemer.

Tips til flisrengjøring:

1. Fugeslør

Når du har lagt nye, keramiske gulvfliser eller naturstein er det viktig å ta en grundig rens for å få fjernet sementrester. Til dette bruker du Fila Deterdek.
Når du skal benytte deg av deterdek er det viktig at du følger leverandørens anvisninger nøye. I tillegg må du sørge for å ha beskyttelsesutstyr, slik at du unngår etseskader.

2. Nylagte fuger

Nylagte fuger bør behandles med Fila Fugaproof. Et optimalt impregneringsmiddel som beskytter sementbaserte fuger mot misfarging, og som gjør dem langt enklere å holde rene. Videre kan du vedlikeholde sement-fugene ved å benytte Fila Fuga-net. Dette er et basisk rengjø-ringsmiddel for sementbaserte fuger som gjør renholdet til en lek.

3. Fliser

Rengjøring av fliser og naturstein skal gjøres med varmt vann og PH-nøytrale rengjøringsmidler, som for eksempel Fila Cleaner, et nøytralt rensemiddel for alle typer gulv og kledning. Dette fjerner enkelt organisk skitt som fett, matfletter og liknende. Eddik og skurekrem skal unngås da det kan gi etseskader og resultere i riper.

 

Smarte produkter

  • FILA CLEANER PRO 1L rengjør alle typer gulv og kledninger på en skånsom måte og skader ikke behandlede og ømfintlige overflater. Uunnværlig til rengjøring etter legging av polert naturstein som ikke tåler sterke rengjøringsmidler. Dufter behagelig. N

  • FILA DETERDEK PRO 1L et rense-middel for rengjøring etter avsluttet fuging. Fjerner fugerester og annen uorganisk forurensing etter legging. Fjerner saltutslag fra terrakotta og kalkrester fra gulv og vegg, innendørs og utendørs. Effektivt mot rustflekker og fjerner spor etter leire på keramikk og porcellanato.

  • FILA MP90 ECO XTREME 1L en vann- og oljeavstøtende impregner-ing med naturlig effekt. Vannbasert og miljøvennlig beskyttelse av polert porcellanato og både polert og upolert naturstein. Materialets vann- oppsug reduseres betraktelig uten å endre utseendet på overflaten og forenkler rengjøringen.

  • FILA INSTANT REMOVER Rensemiddel klart til bruk på fersk sementbasert fugemasse. Fjerner ferske fugerester som inneholder sement og tilsetningsstoffer. Ideelt for rengjøring av baksiden av storformatfliser før legging. Ideelt for rengjøring av fugeverktøyet etter bruk. 750 ml