Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
.VIVES 1900, Montaner Azul 20x20
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse R9 / A
Slitasjestyrke PEI 3
Kjemisk bestandighet
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi