Sjekkliste for deg som har kjøpt tapet

Formålet med denne veiledningen er å gi deg som kjøper, og oss som selger tapet, trygghet for en god handel. I forhold til den ferdig tapetserte veggen er tapet et halvfabrikat. Vårt ansvar er rullen, ikke tapetet ferdig oppsatt. Når du har mottatt rullene er det viktig å sjekke at produktet er skadefritt og i henhold til bestilling. Eventuelle reklamasjoner er regulert i Forbrukerkjøpsloven, § 27 Reklamasjon og § 29 Retting og omlevering. Hvis tapetet settes opp av håndverker er reklamasjonsretten regulert i ”Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere (Håndverkertjenesteloven)”. Se lovdata.no

TAPETSYMBOLER

Mønsterrapport:

Ingen rapport: Tapetser uten hensyn til mønster eller forskyvninger.
Rett rapport: Mønsteret forskyver seg ikke fra en tapetlengde til den neste.
Forskjøvet rapport: Mønsteret forskyves med ½ eller ¼ gang fra en tapetlengde til den neste.
Endesnus: Annenhver tapetlengde snus 180° før montering på vegg.

Oppsetting:

Lim påføres vegg: Bruk pensel eller rull for påføring av lim direkte på vegg før montering.
Lim påføres tapetets bakside: Lim påføres direkte på tapetets bakside. La trekke før montering.
Forlimt: Aktiveres ved dypping i vann. La trekke etter anvisning på etikett.

Rengjøring:

Avtørkbar tapet: Tåler å bli tørket av med tørr klut.
Vaskbar tapet: Tåler å bli tørket av med fuktig klut eller svamp.
100% vaskbar tapet: Tåler vask, men unngå for mye vann og rengjøringsmidler. Vær forsiktig!
Tåler skrubbing: Skitt fjernes med vann og rengjøringsmiddel på klut eller svamp.

Lys:

 • Tåler middels med lys
 • Tåler lys godt

Forteller hvor godt fargene holder hvor lite tapetet falmer. Graden av lysbestandighet sier ikke noe om hvor lang tid det tar før fargeforandringen inntreffer, da dette avhenger av hvor mye dagslys tapetet utsettes for.

Fjerning:

Helt avrivbar: Tapetet slipper veggen uten at baksiden blir sittende igjen.
Avtagbar i våt tilstand: Tapetet slipper veggen ved hjelp av fukt og skrapeverktøy.
Spaltbar: Tapetet har et yttersjikt som kan rives av. Baksiden blir sittende igjen og danner et godt grunnlag for ny tapetsering.

KONTROLLER VARENE

 • Kontroller at du har mottatt korrekt tapet. Stemmer mønster og farge med det du har bestilt?
 • Kontroller at det ikke er synlige feil eller skade på tapetrullene.
 • Kontroller at tapetrullene har samme batch-/innfargingsnummer.

TA VARE PÅ DOKUMENTASJON

 • Ta vare på etiketter og kvitteringer. Dette er “verdipapirer” som er nødvendig ved behov for etter- eller tilleggsbestilling og må fremlegges ved eventuell reklamasjon.

FØR TAPETSERING

 • Sett deg grundig inn i oppsett ingsanvisningen og følg den!
 • Tapetsymbolene du finner på etiketten gir deg viktig informasjon om tapetets egenskaper og montering.
 • Sjekk hver tapetlengde før montering. Ved eventuelle feil eller mangler på produktet, ta kontakt med din forhandler.

Vent ikke for lenge med tapetseringen

 • Reklamasjonsretten bortfaller etter at du har hatt rimelig tid til å oppdage eventuelle feil og mangler på produktet.
 • Hvis tapetseringen utsettes for lenge, kan det ikke forventes eventuelt supplement med samme produkt eller batch- /innfargingsnummer.

UNDER TAPETSERING

 • Etter oppsetting av tre tapetlengder skal tapetet kontrolleres. Ser alt bra ut fra ulik avstand og fra ulike vinkler? Prosedyren gjentas for hver tapetrull. Dersom du setter opp et tapet med synlige feil/skader, godkjenner du produktet og reklamasjonsretten bortfaller.
 • Avslutt arbeidet umiddelbart og rådfør deg med forhandleren dersom du er i tvil eller oppdager feil på produktet.

TIPS & RÅD

 • Er underlaget klargjort for tapetsering? Underlaget skal være rent, tørt, fast og slett. Ved bruk av tapeter med lav gjennomsiktighet eller ved store fargeforskjeller mellom tapet og underlag anbefaler vi å forgrunne underlaget med en egnet grunning eller veggmaling i samme fargenyanse som tapetet. Dette vil minimere synligheten av tapetskjøter og gir et penere sluttresultat.
 • Sørg for god arbeidsbelysning. Eventuelle feil og mangler er vanskeligere å oppdage i rom med for lite eller for sterkt lys.
 • Sørg for at du har alt nødvendig verktøy og utstyr tilgjengelig før arbeidet påbegynnes.

Dette trenger du

 • Vater, bygglaser eller loddesnor
 • Meterstokk/målebånd og blyant
 • Tapetkniv m/reserveblader og saks
 • Skjærelinjal
 • Pensel og/eller malerull
 • Bøtte med vann og svamp eller en lofri klut
 • Tapetbørste eller tilstryker i plast

HVIS DU BLIR OPPMERKSOM PÅ PRODUKTFEIL UNDER OPPSETTING:

 • Er du i tvil eller oppdager åpenbare feil på produktet, stopp arbeidet umiddelbart og rådfør deg med din forhandler.
 • Ta med tapetprøve, kvittering(er), etiketter og bildedokumentasjon til forhandleren.
 • Ved feil på allerede oppsatt tapet, erstattes kun èn rull (tre tapetlengder).
 • Reklamasjonsretten bortfaller ved manglende kvittering og etikett. Det samme gjelder hvis tapetseringen fortsatte etter at feilen(e) ble eller burde blitt oppdaget.
 • Ved opplagt produksjonsfeil, ta bilde av veggen og ta ned tapetet før limet tørker.
 • Det gis ikke erstatning eller kompensasjon for medgått arbeidstid og/eller tapte arbeidskostnader.

VED BORTSETTING AV TAPETSERINGSJOBBEN

 • Gi den ansvarlige for tapetseringen en skriflig detaljert instruks om hvilket tapet som skal monteres og hvor.
 • Ved overlevering av produktet til håndverker, står du ansvarlig for å sjekke at det er riktig tapet og at det er levert uten skader.
 • Hvis en håndverker setter opp et tapet med feil og mangler, har han/hun ansvar for jobben og materialene i hht. Lov om håndverkstjenester.
 • Hvis tapetet er bestilt via interiørarkitekt/-konsulent eller håndverker, har vedkommende ansvar for å sjekke at varen som blir levert samsvarer med bestillingen.
 • Husk at du står sterkere og har flere klagemuligheter ved eventuelle feil og mangler, dersom arbeidet er utført av en faglært håndverker.

FEIL SOM I SJELDNE TILFELLER KAN FOREKOMME:

 • Flekker
 • Innfargingsfeil
 • Feil på mønsteret