Slik monterer du bruddskifer

All skifer krever et stabilt og fast underlag.

Vi starter med å finne og tilpasse skiferen.

I videoen ser du hva du trenger av verktøy for deling og tilpassing av skiferen.

For rette hugginger risser man på begge sider for deretter å bruke meisel og hammer i fra baksiden.

Bruk mellomlegg, det letter delingen.

For ujevne hugginger brukes hammer for å forme skiferen.

Når du har tilpasset alt er det klar til å begynne å lime fast skiferen. Limlaget må tilpasses tykkelsen på skiferen.

Bland limet etter leverandørens anvisninger.

Skrap ut lim og tann det opp.

Dersom baksiden av skiferen er støvete så er det viktig å rengjøre den.

Baksmør skiferen for å få full limdekning. Det er spesielt viktig når det limes utvendig, for å unngå frostsprengning.

Pass på at du får lik høyde og vask vekk alt limsøl.

Etter at limet er herdet, gjør klar til å fuge. Bland fugen etter leverandørens anvisninger.

Fyll fugene med fugebrett.

Når fugemassen har satt seg, vask over med en svamp. Vask diagonalt.

Vask over til slutt med rent vann.

All skifer må impregneres før bruk.