Murstein

De vanligste bruksområder er hagemurer, fasader, forblending av murer og piper.

Murstein

Fordeler av betydning

En mur for evigheten. Tidløs.

Solid og vedlikeholdsfri.

Enkel tilpassing, rask muring.

En terrengmur kan omarbeides, påbygges og gjenbrukes.

Produksjon og foredling medfører ikke skadelige utslipp.

Ekstremt lang levetid gir lave livsløpskostnader.

Et naturprodukt.

Standardsortiment

Under følger Minera skifer sitt standardsortiment.

PRODUKTTYKKELSERSTØRRELSER
OPPDAL    
Murstein, stav 30-60, 20-50 mm 5-25 cm
Murstein, stav råhugget 30-60, 20-50 mm 5-8, 4-11, 8-11, 11 cm
Murstein, håndstein (murkapp) Varierende tykkelser 5-15, 10-30 cm
Murstein, håndstein (råkopp) Varierende tykkelser 5-12, 10-20, 15-30 cm
OTTA    
Murstein, håndstein 20-70 mm 5-25 cm
OFFERDAL    
Murstein, håndstein Varierende tykkelser 5-20, 15-30 cm