Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
.REFIN Graffiti (Mosaikk), Bianco 4,75x4,75
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse R10 / A + B
Slitasjestyrke EN ISO 10545-6: OK
Kjemisk bestandighet
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi