Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
.RAK Surface 2.0, Sand (Ivory) Relieff 30x60
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse R11 / A + B + C
Slitasjestyrke PEI 5
Kjemisk bestandighet
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi