Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
.RAK Surface 2.0, Sand (Ivory) 60x60
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse R10 / A + B
Slitasjestyrke PEI 5
Kjemisk bestandighet
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi