Tekniske produkter

Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger, eller hjelpemidler. I § 12-1 i TEK 17 fremkommer det at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Uttrykket byggverk omfatter alle typer bygninger og anlegg der publikum har tilgang; sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger etc. Arbeidsbygninger er for eksempel kontorer, fabrikker, skoler eller sagt på en annen måte «bygninger der det utføres arbeid av ulik karakter». Det er ulike krav til kontrastfarger og markeringsfelt i offentlige bygg. Kravet gjelder også for trapper og toaletter. Under tekniske detaljer lenger ned på siden finner du en brosjyre som tar for seg hvilke krav som stilles til de ulike områdene.

Miljøbilder

Litokol Starlike

Litokol starlike er en serie epoxybasert fugemasse i 42 farger i tre forskjellige utførelser hvorav 6 transparente, 5 metalliske og 6 selvlysende. Fugemassen passer til alle typer fliser og mosaikk. Den er lett å holde ren, vanntett og ekstrem fargestabil. Litokol Starlike er slitesterk, UV bestandig, og finnes også som antibakteriell fugemasse ideel til områder med matproduksjon. Litokol Starlike kan også benyttes som lim og ved et tilsetningsprodukt kan Litokol Starlike benyttes som sparkelmasse på vegg!

Miljøbilder

Litokol Starlike Dekorpuss

Litokol Starlike Dekorpuss er en epoxybasert dekorvegg til alle rom. Her er det eneste som stopper deg kreativiteten. Produktet kommer i 90 farger inkludert metalliske farger og selvlysende effekter. Den er slitesterk, UV-bestandig og fargestabil. Litokol Starlike muliggjør lik farge på fugene som på veggen. Under tekniske detaljer finner du en brosjyre som forklarer fremgangsmåte og oppbygging av Starlike dekorpuss på vegg.

Miljøbilder