Emil Piase

Piase av Emilceramica er inspirert av elegansen og allsidigheten til Piasentina-steinen. Serien tar for seg samme steinen, men ulike overflatestrukturer for å skape vakre og arketektoniske overflater. Piase kommer i en rekke dimensjoner, fra fliser i brick-størrelse til 60x120cm .

Miljøbilder