Tekniske produkter

Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger, eller hjelpemidler. I § 12-1 i TEK 17 fremkommer det at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Uttrykket byggverk omfatter alle typer bygninger og anlegg der publikum har tilgang; sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger etc. Arbeidsbygninger er for eksempel kontorer, fabrikker, skoler eller sagt på en annen måte «bygninger der det utføres arbeid av ulik karakter». Det er ulike krav til kontrastfarger og markeringsfelt i offentlige bygg. Kravet gjelder også for trapper og toaletter. Under tekniske detaljer lenger ned på siden finner du en brosjyre som tar for seg hvilke krav som stilles til de ulike områdene.

Miljøbilder

Litokol Starlike Dekorpuss

Litokol Starlike Dekorpuss er en epoxybasert dekorvegg til alle rom. Her er det eneste som stopper deg kreativiteten. Produktet kommer i 90 farger inkludert metalliske farger og selvlysende effekter. Den er slitesterk, UV-bestandig og fargestabil. Litokol Starlike muliggjør lik farge på fugene som på veggen. Under tekniske detaljer finner du en brosjyre som forklarer fremgangsmåte, og oppbygging av Starlike dekorpuss på vegg.

Miljøbilder

Jønland spileplater

Jønland Spileplater er et plateprodukt som kan monteres innvendig i tak og på vegg, samt i utvendige himlinger. I og med at produktet leveres i plateformat, blir monteringsarbeidet enkelt og nøyaktig. Spileplatene kan monteres direkte på lekter, eller på eksisterende vegg/tak. Med sorte skruer mellom spilene oppnår man et rent uttrykk, uten synlige skruer/spiker på spilene. Spileplatene består av en gjennomfarget gråsort bakplate. Spilene er i heltre, og leveres i seks forskjellige varianter. Spileplatene leveres i formatet 60 x 240 cm. Velg mellom 16 eller 26mm spalteavstand.

Miljøbilder

Wedi Vapor 85 N

wedi byggplate Vapor 85 N er både et plateformet tetningssystem, men også en byggplate med konstruktive og dampbremsende egenskaper for bruk på massive vegger og stolper innendørs. På grunn av sine spesielle egenskaper kan den brukes på mange måter: • Bærematerial for legging av flis-, plate og natursteinbelegg i tynt mørtellag • Klebende underlag for påføring av puss, flislim og andre materialer • Dampbremse • Effektiv varmeisolering • Tetning i forbindelse med flise- og platebelegg på veggflater Testresultatene ETA og abP* dokumenterer at Wedi-produkter er testede tetningssystemer til våtrom. For maksimal sikkerhet med forkortet forleggingstid. Produktene oppfyller kravene til AgBBskjemaet (D), samt den belgiske og franske VOC-forordningen. Verdien A+ står for svært emisjonsfattige,helsemessig pålitelige produktsystemer. Den sementære overflaten danner et svært sterkt og stabilt underlag, takket være stoffet som er innlemmet. Alle byggplatesystemer er varmeisolerende, reduserer energikostnader og beskytter vedvarende mot fukt og mugg. Den blå XPS-kjernen er 100 % vanntett og forblir helt funksjonsdyktig, også ved mulige skader.

Miljøbilder