Vårt fordelsprogram - Proffligaen

Vi i Flisekompaniet ser på alle profesjonelle kunder som viktige partnere. Enten du er flislegger, entreprenør, arkitekt eller eiendomsbesitter skal vi legge til rette for at vårt samarbeid skal være mest mulig effektivt og profesjonelt. Proffligaen er vårt fordelsprogram for flisleggere og andre håndverker som ser på oss som sin naturlige partner.

Gjennom samtaler med deg som proffkunde skal vi avdekke hva som betyr mest for deg og ditt firma, tilpasse dette til oss og legge til rette for et langsiktig samarbeid.

Alle våre butikker har definerte proffselgere og kontaktpersoner for deg og dine ansatte.

Ved å være medlem i proffligaen får du servert en rekke fordeler og tjenester som kommer deg til nytte og som viser at vi spiller på samme lag.

Søk om medlemskap for ditt firma og ansatte håndverkere og ta del i følgende.

  • Flisekompaniets arbeidstøy 2 ganger pr år.
  • Faglige oppdateringer- Produktkurs og øvrige fagkurs.
  • Kick off 1-2 ganger pr år. Sosial og faglig aktivitet.
  • Abonnement Flismagasinet.
  • Profilering. Medlemsmerke på arbeidsbil.
  • Mulighet til å bli Konseptmedlem.

Alle våre butikker har definerte proffselgere og kontaktpersoner for deg og dine ansatte.

Proffliga skal gjenspeile kvalitet, trygghet og profesjonalitet.

Gi deg selv et konkurransefortrinn,

SØK OM MEDLEMSSKAP I PROFFLIGAEN