Vi vet at du som profesjonell aktør stilles ovenfor mange krav og retningslinjer fra både myndigheter og sluttkunder. De aller fleste bruker enormt med tid og krefter på å tilfredsstille dette.

Derfor har vi som en del av vårt våtromskonsept utviklet en dokumentasjonsmal i samarbeid med Byggmesterforbundet og Muremesterforeningen.

Dette er en dokumentasjon i henhold til NS3600 - Teknisk tilstandsanlyse ved omsetning av bolig.

Når ditt firma nå har definert sitt konsept. Samme metoder, oppbygninger og produkter, så kan dette enkelt settes inn i dokumentasjonsmalen.

Dette betyr at når dere følger konseptet, kan dere benytte mer eller mindre samme dokumentasjonsmal til alle oppdrag.

Legg til FDV på fliser og dere har en komplett dokumentpakke til din kunde.

Denne dokumentasjonen kan også legges fram for uavhengig kontrollør om oppdragets art krever det.

Våre proffselgere hjelper selvsagt ditt firma i arbeidet med dokumententasjonsmalen.

Les mer om NS 3600 her.

Hva skal dokumentasjonen inneholde?
Dokumentasjonen må beskrive oppbyggingen og materialvalg i et nyoppusset bad.

Denne må beskrive følgende:

  • Hvilke flater som er pusset opp
  • Oppbygging av gulv og vegg
  • Hvilke materialer som er brukt
  • Materiale og leverandør
  • Hvilken type overflatebehandling

Komplett underliggende dokumentasjon av våre produkter kan du se her.

Et smart sted å legge dokumentasjon

Flisekompaniet har en samarbeidsavtale med Boligmappa.no

Når ditt firma har definert et konsept og laget god dokumentasjon til kundene, hva er vel ikke bedre enn å ha en enkel måte å overføre dette til kunden dine?

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig boligdokumentasjon. Boligmappa.no er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere.

Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og dine kunder ekstra trygghet og verdi.

Forsiden av brosjyren boligmappa.no

Boligmappa for alle eiendommer i Norge ligger klar til norske eiendomsinnehavere og venter bare på aktivisering.

For deg som profesjonell håndverkerbedrift finnes Boligmappa bedrift. Dette er en plattform du trenger for å administrere dokumentasjon til dine oppdrag. Her vil du lett kunne søke opp eiendommer du skal eller har gjort oppdrag på. Du vil her også få meget god oversikt over alle jobbene ditt firma har gjort Som boligbygger kan du opprette midlertidige eiendommer før de får registrerte adresser.

Boligmappa bedrift koster normal fra 5- 10.000 i året for en håndverksbedrift.

Dersom din bedrift følger vårt våtromskonsept har vi et spennende forslag til deg.

Vi betaler brukerlisensen.

Last ned brosjyren Boligens servicehefte på nett (PDF-format).