Fila Fuganet, Fugerens 750 ml (spray)

219,– Farge: DarkGray

Artikkelnr. 7664698

På nettlager

 • Fila Fuganet er et alkalisk rensemiddel for sementbasert fugemasse.
 • Emballasjetype

  0,75 liter sprayflaske

  Varmegods

  Nei

  Tekniske data

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Gratis prøve(laminat)

  Nei

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeirritasjon

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  Vask hendene grundig etter bruk.

  Frostsikker

  Nei

  Leveringsinformasjon

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.