Minera Skifer Otta Sokkellist 6xFallende Justert T:10mm Slipt (C600)

kr 460,- pr. meter

Artikkelnummer: 1270000193

NB! Ved kjøp av norsk skifer fra MINERA, vennligst ta kontakt med din nærmeste butikk.

Skandinavisk skifer produseres oftest i standard bredder og varierende lengder (betegnes som fallende lengder) da det både gir en best mulig ivaretagelse av naturressursen, samt at det gir en vakker og «levende» flate.

Produktet er tykkelsesjustert (kalibrert). Tykkelsesjustert skifer er like godt egnet til utendørs som til innendørs bruk og gir fordeler som et penere sluttresultat, raskere legging, mindre forbruk av lim- og fugemasse og bedre heft på skiferens freste underside.

Felles for alle våre skifertyper er den karakteristiske, lett strukturerte overflaten som er et naturlig resultat av spalteprosessen. Den naturlige strukturen gjør skiferen mer sklisikker enn glattere materialer. Kravene til overflate avhenger av bruksområdet og omgivelsene der skiferen brukes.
Dette produktet har overflaten Otta Slipt, en helt glatt og glansfull overflate. Krystallnålene av hornblende gir et tydelig tredimensjonalt uttrykk.

Teknisk informasjon:
• Skiferprodukt: Sokkellist
• Dimensjon BxL (mm): 60 x Fallende lengde
• Tykkelse: 10 mm
• Justert tykkelse: Ja
• Overflate: Slipt
• Brudd: Otta
• Farge: Mørk koksgrå/sort
• Frostsikker: Ja
• Densitet: NS-EN 1936 (2,81 g/cm³)
• Vannabsorpsjon: NS-EN 13755 (0,2%)
• Slitasjemotstand: NS-EN 1457(A)
• Bøyestrekkfasthet: NS-EN 12372 (30,7 MPa)


OTTASKIFER utvinnes i brudd ved Pillarguripiggen, like over Otta sentrum og kan dateres tilbake ca. 460 millioner år.
Ottaskiferen er unik i sitt slag blant alle verdens skifertyper. Karakteristisk for Ottaskiferen er rosettene av sorte amfibolkrystaller og de små krystallene av granat. Ottaskiferens glimmer og fargespill gir den et unikt uttrykk, og gjør den velegnet til bruk i offentlige og private prestisjebygg. Den er meget velegnet som tak og fasade, samt som interiørstein til gulv og vegg i alle typer rom med egenskaper som:
• Mørk koksgrå/sort
• Frostsikker og syrebestandig
• Klimabestandig
• Tåler høy belastning
• Vakker tredimensjonal overflate skapt av glimmer, hornblende og granatkrystaller
• Gylden patina


Historie
Bruk av skifer som bygningsstein begynte allerede på 1400-tallet, og er derfor forankret i en flere hundre år gammel historie. Steinen var solid, motstandsdyktig mot vær og vind og derfor godt egnet til vårt barske nordiske klima. Steinen ble benyttet som bygningsstein til tak og murer, eller som heller til blant annet trapper, gulv, belegning og båsskiller i fjøs.

Minera Skifer er i dag landets ledende produsent av skifer. Selskapet er etablert ved de største skiferforekomstene og eksporterer skiferprodukter til hele verden. Selv om produksjonen drives med moderne teknikker og utstyr er virksomheten en direkte forlengelse av et håndverk og en tradisjon med dype røtter i norske byggetradisjoner.

Gode grunner til å velge skifer
• Evig - Den tar 800 millioner år å skape...og en evighet å bli lei
• Klassisk - Den har vært en del av norsk byggetradisjon i 400 år
• Bærekraftig - Den er ikke laget av maskiner. Den er høstet av naturen
• Vedlikeholdsfri - Den holder seg like fin år etter år. Helt uten vedlikehold
• Unik - Hver eneste stein har sitt helt eget uttrykk
• Sterk - Den tåler alt. Barske vintre og aktive liv. Generasjon etter generasjon

Merke:
Minera Skifer
Serie:
Otta
Leverandørens fargenavn:
Mørk koksgrå/sort
Materialtype:
Skifer
Bredde (cm):
6
Tykkelse (mm):
10
Fraktvekt (kg):
36
Vannoppsug:
< 0,5%
Frostsikker:
Ja
Kjemisk bestandighet:
EN ISO 10545-13: OK
Byggrenhold:
Vegger og fasader kan påføres kjemikalier for beskyttelse mot graffiti. Det finnes også egnede kjemikalier for fjerning av graffiti.
Førstegangsbehandling:
Mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart.
Legges skiferen med lim, må man unngå at skiferen tilsøles. Limsøl vaskes straks med kaldt, rent vann.
Etter at skiferen er lagt, vaskes/renses overflaten for smuss og byggestøv etc.
Dersom sementslør ikke blir fjernet i løpet av ett eller to døgn etter montering, må det fjernes med sementflekkfjerner (fuger bør fuktes før skiferen påføres sementflekkfjerner). Det er viktig å skylle godt med rent vann når arbeidet er ferdig.

Følg anvisning fra produsent nøye.

Til montering av benkeplater må det etableres elastiske fuger med midler som er beregnet for naturstein.
Vanlig byggsilikon vil misfarge skiferen.

Daglig renhold:
Daglig renhold innendørs:
Til daglig vedlikehold og rengjøring brukes normalt en fuktig klut med en såpe som er tilpasset eventuell impregnering.
Vask utføres med mopp eller klut, og ikke med maskin utstyrt med børster.
Grovrengjøringsmiddel kan benyttes med jevne mellomrom. Grovrengjøring og reetablering av impregnering kan utføres ved behov.

Daglig renhold utendørs:
Til utvendig vedlikehold og rengjøring brukes normalt kun rent vann. Forurenset vann kan misfarge en lys kvartsittskifer.
Spyling med vannslange er tilstrekkelig. Ved bruk av høytrykksspyler må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades eller eventuell sand i fugene spyles vekk.

Til flekkfjerning på skifer brukes midler beregnet for naturstein. Det finnes ulike midler avhengig av hvilke typer flekker som skal fjernes. De fleste organiske og vegetabilske oljer kan fjernes med oljeflekkfjerner. Rust og eventuell mose- og algevekst kan fjernes med kjemikalier beregnet til formålet.

Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Vedlikehold og pleie:
Vedlikehold og pleie innendørs:
Bruk av impregnering letter det daglige vedlikeholdet og hindrer i stor grad flekker av fett og andre stoffer å trenge inn i overflaten.
Selv om skiferen er impregnert kan enkelte stoffer trenge inn i overflaten dersom det ikke blir fjernet innen rimelig tid.
Skiferen må være godt rengjort og skylt grundig med rent vann og tørr før impregneringen blir påført.
Det må tas tilstrekkelig hensyn til temperatur som beskrevet i teknisk datablad. Varmekabler må slås av i god tid på forhånd. Direkte sollys på skiferen må unngås. Hele flaten må holdes fuktig med impregnering i så lang tid som produsenten anbefaler. Overskytende impregnering tørkes av når behandlingen avsluttes. Benkeplaten bør ikke belastes før impregneringen har herdet i henhold til anbefalinger fra produsent. Til impregnering av skifer brukes midler beregnet for naturstein.
Natursteinssåpe med høyt fettinnhold, akrylbasert eller en diffusjonsåpen silanbasert impregnering.
Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Vedlikehold og pleie utendørs:
Skifer brukt utendørs behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering.
Fugesand som blir skylt bort eller sugd opp av kostemaskiner må erstattes.

Vintervedlikehold utendørs:
Skiferbelegningen kan brøytes med normalt kommunalt utstyr. Skjæret bør ha gummibelegg. Veisalt og strøsand kan benyttes. Veisalt har ingen negativ påvirkning på skiferen.

Vedlikehold og pleie av tak utendørs:
Takskifer krever ikke noe vedlikehold ved normal bruk. Skiferen er frostsikker og resistent mot sur nedbør og annen miljøpåvirkning, og vil ha en levetid på mer enn hundre år.
Ved ytre mekanisk påvirkning vil det imidlertid kunne oppstå brekkasje i enkeltplater, og skadde plater bør skiftes ut.
Vi anbefaler at det rutinemessig foretas rengjøring av takrenner og grater for å sikre god avrenning fra taket, og for å hindre unødig vannansamling eller isdannelse som kan skade taket langs rafter.
Over lang tid kan det dannes mose og alger på taksteinen. Skyggefulle og fuktige partier (som under store trær og lignende) er mest utsatt for slik groe.
Eventuell mose- og algevekst kan fjernes med kjemikalier beregnet til formålet og høytrykkspyling rettet med fallretningen.

Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Overflateslitasje:
NS-EN 1457 (A)
Kallibrert, tykkelsejustert:
Ja
Opprinnelseland:
Norge
FDV-dokumentasjon
Vis dokumentasjon

Leveringstid: Bestillingsvare: Normalt 2 - 6 uker