Minera Skifer Otta Murstein/Håndstein B:5-25 T:20-70mm Natur K

kr 3 679,- pr. m²

Artikkelnummer: 1270000276

NB! Ved kjøp av norsk skifer fra MINERA, vennligst ta kontakt med din nærmeste butikk.

Murkapp er en minimalt bearbeidet murstein som ikke har en utpreget rektangulær form. Fasongen er variabel, men den har alltid minst en rett hugget kant, og den enkelte stein har jevn høyde. Murkapp er et rimelig alternativ samtidig som den gir uendelig mange muligheter. Ønskes et stramt og minimalistisk uttrykk benyttes den hugde kanten vendt frem, ønskes et røft uttrykk kan steinen snus. Steinen blir ofte benyttet i kombinasjon med råkopp, både for å oppnå et noe strammere uttrykk, men minst like ofte for å forenkle selve oppmuringen. Med sin vinkelrette hugne kant og lange lengder fungerer den både som bindingspunkt og som hjelpelinjer for mureren for å holde gode linjer i murverket.

Bruksområde: De vanligste bruksområder er portstolper, hagemurer, fasader og som forblending av murer og piper, men egner seg også meget godt til peis/utegrill, opptrinn, skillevegger og søyler etc.

Tykkelsesintervallet angir variasjonen i tykkelse mellom de ulike enhetene i denne sorteringen. Hver enkelt enhet er derimot stort sett jevn i tykkelsen, men små ujevnheter på baksiden kan forekomme. Ved legging av skifer med tykkelsesintervall utendørs er det spesielt viktig at det er gjort et godt grunnarbeid som tar hensyn til en god borttransportering av vann og fukt.

Skiferen har iboende naturlige egenskaper som gir den et helt unikt uttrykk, som også kan foredles avhengig av hvor og hvordan skiferen skal brukes. Kantene kan gis ulikt uttrykk gjennom hugging, råhugging og saging.
Dette produktet har Naturkant, som betyr at den leveres urørt slik den kommer fra naturens side med ulike fargenyanser og variasjoner i grovhet og regelmessighet.

Teknisk informasjon:
• Skiferprodukt: Murstein/Håndstein
• Dybde:50 - 250
• Tykkelse: 20 - 70 mm
• Justert tykkelse: Nei
• Kant: Natur
• Brudd: Otta
• Farge: Mørk koksgrå/sort
• Frostsikker: Ja
• Densitet: NS-EN 1936 (2,81 g/cm³)
• Vannabsorpsjon: NS-EN 13755 (0,2%)
• Slitasjemotstand: NS-EN 1457(A)
• Bøyestrekkfasthet: NS-EN 12372 (30,7 MPa)


Spesielle egenskaper:
• Tidløs. En mur for evigheten.
• Solid og vedlikeholdsfri.
• Enkel tilpassing, rask muring.
• En terrengmur kan omarbeides, påbygges og gjenbrukes.
• Produksjon og foredling medfører ikke skadelige utslipp.
• Ekstremt lang levetid som gir meget lave livsløpskostnader.
• Et naturprodukt!

OTTASKIFER utvinnes i brudd ved Pillarguripiggen, like over Otta sentrum og kan dateres tilbake ca. 460 millioner år.
Ottaskiferen er unik i sitt slag blant alle verdens skifertyper. Karakteristisk for Ottaskiferen er rosettene av sorte amfibolkrystaller og de små krystallene av granat. Ottaskiferens glimmer og fargespill gir den et unikt uttrykk, og gjør den velegnet til bruk i offentlige og private prestisjebygg. Den er meget velegnet som tak og fasade, samt som interiørstein til gulv og vegg i alle typer rom med egenskaper som:
• Mørk koksgrå/sort
• Frostsikker og syrebestandig
• Klimabestandig
• Tåler høy belastning
• Vakker tredimensjonal overflate skapt av glimmer, hornblende og granatkrystaller
• Gylden patina


Historie
Bruk av skifer som bygningsstein begynte allerede på 1400-tallet, og er derfor forankret i en flere hundre år gammel historie. Steinen var solid, motstandsdyktig mot vær og vind og derfor godt egnet til vårt barske nordiske klima. Steinen ble benyttet som bygningsstein til tak og murer, eller som heller til blant annet trapper, gulv, belegning og båsskiller i fjøs.

Minera Skifer er i dag landets ledende produsent av skifer. Selskapet er etablert ved de største skiferforekomstene og eksporterer skiferprodukter til hele verden. Selv om produksjonen drives med moderne teknikker og utstyr er virksomheten en direkte forlengelse av et håndverk og en tradisjon med dype røtter i norske byggetradisjoner.

Gode grunner til å velge skifer
• Evig - Den tar 800 millioner år å skape...og en evighet å bli lei
• Klassisk - Den har vært en del av norsk byggetradisjon i 400 år
• Bærekraftig - Den er ikke laget av maskiner. Den er høstet av naturen
• Vedlikeholdsfri - Den holder seg like fin år etter år. Helt uten vedlikehold
• Unik - Hver eneste stein har sitt helt eget uttrykk
• Sterk - Den tåler alt. Barske vintre og aktive liv. Generasjon etter generasjon

Merke:
Minera Skifer
Serie:
Otta
Leverandørens fargenavn:
Mørk koksgrå/sort
Materialtype:
Skifer
Fraktvekt (kg):
36
Vannoppsug:
< 0,5%
Frostsikker:
Ja
Kjemisk bestandighet:
EN ISO 10545-13: OK
Byggrenhold:
Vegger og fasader kan påføres kjemikalier for beskyttelse mot graffiti. Det finnes også egnede kjemikalier for fjerning av graffiti.
Førstegangsbehandling:
Mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart.
Legges skiferen med lim, må man unngå at skiferen tilsøles. Limsøl vaskes straks med kaldt, rent vann.
Etter at skiferen er lagt, vaskes/renses overflaten for smuss og byggestøv etc.
Dersom sementslør ikke blir fjernet i løpet av ett eller to døgn etter montering, må det fjernes med sementflekkfjerner (fuger bør fuktes før skiferen påføres sementflekkfjerner). Det er viktig å skylle godt med rent vann når arbeidet er ferdig.

Følg anvisning fra produsent nøye.

Til montering av benkeplater må det etableres elastiske fuger med midler som er beregnet for naturstein.
Vanlig byggsilikon vil misfarge skiferen.

Daglig renhold:
Daglig renhold innendørs:
Til daglig vedlikehold og rengjøring brukes normalt en fuktig klut med en såpe som er tilpasset eventuell impregnering.
Vask utføres med mopp eller klut, og ikke med maskin utstyrt med børster.
Grovrengjøringsmiddel kan benyttes med jevne mellomrom. Grovrengjøring og reetablering av impregnering kan utføres ved behov.

Daglig renhold utendørs:
Til utvendig vedlikehold og rengjøring brukes normalt kun rent vann. Forurenset vann kan misfarge en lys kvartsittskifer.
Spyling med vannslange er tilstrekkelig. Ved bruk av høytrykksspyler må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades eller eventuell sand i fugene spyles vekk.

Til flekkfjerning på skifer brukes midler beregnet for naturstein. Det finnes ulike midler avhengig av hvilke typer flekker som skal fjernes. De fleste organiske og vegetabilske oljer kan fjernes med oljeflekkfjerner. Rust og eventuell mose- og algevekst kan fjernes med kjemikalier beregnet til formålet.

Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Vedlikehold og pleie:
Vedlikehold og pleie innendørs:
Bruk av impregnering letter det daglige vedlikeholdet og hindrer i stor grad flekker av fett og andre stoffer å trenge inn i overflaten.
Selv om skiferen er impregnert kan enkelte stoffer trenge inn i overflaten dersom det ikke blir fjernet innen rimelig tid.
Skiferen må være godt rengjort og skylt grundig med rent vann og tørr før impregneringen blir påført.
Det må tas tilstrekkelig hensyn til temperatur som beskrevet i teknisk datablad. Varmekabler må slås av i god tid på forhånd. Direkte sollys på skiferen må unngås. Hele flaten må holdes fuktig med impregnering i så lang tid som produsenten anbefaler. Overskytende impregnering tørkes av når behandlingen avsluttes. Benkeplaten bør ikke belastes før impregneringen har herdet i henhold til anbefalinger fra produsent. Til impregnering av skifer brukes midler beregnet for naturstein.
Natursteinssåpe med høyt fettinnhold, akrylbasert eller en diffusjonsåpen silanbasert impregnering.
Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Vedlikehold og pleie utendørs:
Skifer brukt utendørs behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering.
Fugesand som blir skylt bort eller sugd opp av kostemaskiner må erstattes.

Vintervedlikehold utendørs:
Skiferbelegningen kan brøytes med normalt kommunalt utstyr. Skjæret bør ha gummibelegg. Veisalt og strøsand kan benyttes. Veisalt har ingen negativ påvirkning på skiferen.

Vedlikehold og pleie av tak utendørs:
Takskifer krever ikke noe vedlikehold ved normal bruk. Skiferen er frostsikker og resistent mot sur nedbør og annen miljøpåvirkning, og vil ha en levetid på mer enn hundre år.
Ved ytre mekanisk påvirkning vil det imidlertid kunne oppstå brekkasje i enkeltplater, og skadde plater bør skiftes ut.
Vi anbefaler at det rutinemessig foretas rengjøring av takrenner og grater for å sikre god avrenning fra taket, og for å hindre unødig vannansamling eller isdannelse som kan skade taket langs rafter.
Over lang tid kan det dannes mose og alger på taksteinen. Skyggefulle og fuktige partier (som under store trær og lignende) er mest utsatt for slik groe.
Eventuell mose- og algevekst kan fjernes med kjemikalier beregnet til formålet og høytrykkspyling rettet med fallretningen.

Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Overflateslitasje:
NS-EN 1457 (A)
Opprinnelseland:
Norge
FDV-dokumentasjon
Vis dokumentasjon

Leveringstid: Bestillingsvare: Normalt 2 - 6 uker