Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
.Oppdal Flis Silkebørstet 30xFallende Justert T:10mm Saget K
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse R10 / N/A
Slitasjestyrke NS-EN 1457 (A)
Kjemisk bestandighet
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi