F1 Tørrbetong F1 Støp 20 kg

Støp og avretting
 • Prisgunstig kvalitetsprodukt!
kr 109,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 109,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 20 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7791065

  F1 Støp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende tørrbetong som benyttes både inne og ute.
  Kan legges ut i lagtykkelser mellom 20 - 80 mm og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres fortløpende.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs

  • På underlag av betong, puss, tre, isolasjon etc., enten som flytende gulv, på plastfolie, eller fast forankret til underlaget.
  På isolasjon eller ikke bærende underlag skal det armeres som vanlig påstøp og legges ut i min.40 mm tykkelse.

  Merke:
  F1
  Serie:
  Støp
  Emballasje:
  20 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  20

  Kilo pr. stk:

  20,00

  Teknisk data:

  • Forbruk: 21 kg pr. cm pr.m² (1 sekk gir ca. 9,6 liter masse).
  • Herdetid: ca. 12 timer (gangbar og flisleggingsklar)
  • Beskyttes mot for rask uttørking.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  På puss og betong kan F1 Støp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 4 cm, og skal ha fast kontakt til underlaget. Dette sikres med en gysing (slemming) av underlaget bestående av F1 Støp blandet med F1 primer og vann i forholdet 1:1. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

  Opprinnelseland:

  Norge

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---f1-stop.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---f1-stop.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 4 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 6 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger