PCI Håndsparkelmasse STL 39, 20 kg

Sparkel
 • Sigefri konsistens
 • Svært lav emisjon
 • Lavt forbruk
kr 866,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 866,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 20 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787207

  PCI STL 39 er en sigefri lettsparkelmasse spesielt velegnet for skrapsparkling av gulv.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Svært lav emisjon.
  • Lavt kromatinnhold.
  • Plastisk sigefri konsistens.
  • Rask herding – kan slipes og er klar til belegning allerede etter ca. 1 time.
  • Egnet til underlag med gulvvarme.
  • Egnet til stolhjul ved minst 1 mm lagtykkelse.
  • Lavt forbruk – rekker langt.

  Bruksområde:
  • Innendørs
  • Gulv

  • Sparkling av gulv før legging av tekstilgulv og elastiske gulvbelegninger.
  • Sparkling av gulv før liming av parkett eller laminat.
  • Til utjevning av fordypninger, hull og ujevnheter i gulvet.
  • Til fremstilling av kiler på sementbaserte underlag, keramiske flisebelegninger etc.
  • Til utbedring av trappetrinn og trappeavsatser.
  • For lagtykkelse 0,5 - 50 mm.

  Merke:
  PCI
  Emballasje:
  20 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  20

  Kilo pr. stk:

  20,00

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 15 minutter
  • Forbruk: ca. 1,2 kg pulver pr. m² pr. mm lagtykkelse.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Det må kun blandes så mye materiale som kan bearbeides innenfor den fastsatte bearbeidingstiden.
  • Ved blanding av STL 39 må oppgitt mengde blandevann overholdes. Tilsetningsstoffer er ikke tillatt.
  • Ved manuell blanding er vannbehovet noe større enn ved maskinell blanding.
  • Ved økt lagtykkelse på sparkelmassen må det tas høyde for lengre tørketid før belegning kan utføres.
  • Hvis STL 39 skal avrettes, skal avrettingslaget påføres sparklingen mens denne fremdeles er fuktig. Hvis sparkellaget allerede er tørt, skal det primes før avretting.
  • Sparkelmasse som har påbegynt tørkeprosessen må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-stl-39.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-stl-39.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Etsende

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

  Vurderinger