PCI PCI Universal flytsparkel USP 32 S, 25 kg

Sparkel
 • Mange bruksområder
 • Lettflytende og pumpbar
 • Hurtigtørkende
kr 756,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 756,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787221

  PCI USP 32 S er en selvutjevnende universalsparkel til sementbaserte underlag.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Gir en glatt og jevn flate.
  • Svært lav emisjon.
  • Tildelt økomerket ”Blaue Engel” pga. lavt utslipp (RAL UZ 113).
  • Støvfattig; redusert støvdannelse ved åpning av emballasjen, når materialet helles ut og ved blanding.
  • Lettflytende, kan bearbeides stående.
  • Pumpbar.
  • Gangbar allerede etter ca. 2 timer.
  • Trykkfasthet: 40N / mm².
  • Bøye / Strekkstyrke: 7N / mm².

  Bruksområde:
  • Innendørs
  • Gulv

  • Sparkling av gulv før flislegging.
  • Sparkling av gulv før legging av tekstilgulv og elastiske gulvbelegninger.
  • Sparkling av gulv før liming av parkett eller laminat.
  • Sparkling av alle sementbaserte underlag, ikke-sugende undrlag etc. (også med gulvvarme).
  • For lagtykkelse 0,5 - 40 mm

  Merke:
  PCI
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 30 minutter
  • Forbruk: ca. 1,5 kg pulver pr. m² pr. mm lagtykkelse.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Ved blanding av USP 32 må oppgitt mengde blandevann overholdes.
  • Ved økt lagtykkelse på sparkelmassen må det tas høyde for lengre tørketid før belegning kan utføres.
  • Ved behov for et ekstra sparkellag, skal dette påføres mens det første laget fremdeles er fuktig. Hvis sparkellaget allerede er tørt, skal det primes før ny sparkling.
  • Ved liming av parkett- eller laminatgulv på USP 32 S må lagtykkelsen ikke være være mindre enn 2 mm noe sted på flaten.
  • På støpeasfaltgulv må den maksimale lagtykkelsen ikke være større enn 5 mm noe sted.
  • Ved lagtykkelser over 20 mm er det mulig, men ikke nødvendig, å strekke PCI USP 32 S.
  • Sparkelmasse som har påbegynt tørkeprosessen må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-usp-32-s.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-usp-32-s.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Etsende

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

  Vurderinger