F1 Avrettingsmasse F1 Avretting 20 kg

Støp og avretting
 • Prisgunstig kvalitetsprodukt!
kr 115,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 115,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 20 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7791060

  F1 Avretting er en sementbasert, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.
  Kan legges i lagtykkelser fra 5 - 50 mm

  Bruksområde:
  • Innendørs

  • For alle underlag før overdekking med gulv belegg, fliser etc.
  • Innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme.
  I våtrom skal F1 Avretting alltid overdekkes med F1 Membran eller annet tett belegg.

  Merke:
  F1
  Serie:
  Avretting
  Emballasje:
  20 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  20

  Kilo pr. stk:

  20,00

  Teknisk data:

  • Forbruk: 17 kg pr. cm pr.m².
  • Herdetid: ca. 2 - 4 timer (gangbar) / Kan flislegges etter ca. 1 døgn.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften.
  Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk.
  Sugende underlag, som betong og puss, primes med F1 Primer i forholdet 1 del F1 Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet F1 Primer.
  På glatte, ikke-sugende, underlag utføres primingen som gysing, F1 Avretting blandes da med en væskeblanding av F1 Primer blandet 1:1 med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling.
  På sviktende treunderlag skal F1 Avretting legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med stålnett. Bruk stopplister for oppdeling av gulvet, og nivåpinner for å markere sparkelhøyden.

  Opprinnelseland:

  Norge

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---f1-avretting.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---f1-avretting.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 4 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 6 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Irriterer huden

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger