F1 Avrettingsmasse F1 Plan 25 kg

Sparkel
 • Prisgunstig kvalitetsprodukt!
kr 214,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 214,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7791064

  F1 Plan er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende og støvredusert avrettingsmasse for alle underlag til innendørs bruk.
  Kan legges i tykkelser fra 5 - 50 mm

  Bruksområde:
  • Innendørs

  • For alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser etc.
  • Innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme.
  I våtrom skal F1 Plan alltid overdekkes med F1 Membran eller annet tett belegg.

  Merke:
  F1
  Serie:
  Plan
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Teknisk data:

  • Forbruk: 1,7 kg pr. mm beleggtykkelse pr.m².
  • Herdetid: ca. 2 - 4 timer (gangbar) / Kan flislegges etter ca. 1 døgn.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften.
  Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk.
  Sugende underlag, som betong og puss, primes med F1 Primer i forholdet; 1 del F1 Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet F1 Primer. På glatte, ikke sugende, underlag utføres primingen som gysing, F1 Plan blandes da med en væskeblanding av F1 Primer blandet 1:1 med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling.
  På sviktende treunderlag skal F1 Plan legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med stålnett. Bruk stopplister for oppdeling av gulvet, og nivåpinner for å markere sparkelhøyden

  Opprinnelseland:

  Norge

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---f1-plan.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---f1-plan.pdf

  Levering

  OBS! Midlertidig utsolgt. Forventes til nettlager i desember.

  Ordinær leveringstid: Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Irriterer huden

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger