PCI Heftbro / Grunningsmørtel Repahaft®, 25 kg

Primer
 • Heftbro for sementbaserte undrlag
 • Sikker vedheft
 • Lavt kromatinnhold
kr 1 118,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 1 118,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787206

  PCI Repahaft® er en mørtelbasert heftbro til påstøp med fast forankring.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Sikker vedheft.
  • Når underlaget er behandlet riktig, skapes en ubrutt, kompakt forbindelse.
  • Vannfast og frostbestandig – kan brukes både inne og ute.
  • PCI Repahaft kostes på underlaget. Leggemørtelen påføres deretter umiddelbart på den ferske heftbroen.
  • Lavt kromatinnhold.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Slemming til vanskelige underlag utendørs
  • Heftbro til reparasjonsmørtel, hurtigherdende ferdigblandet mørtel, drenerings- og leggemørtel og vanlig sementmørtel med sand.
  • Heftbro for innbygging av hurtigpåstøp på bindemiddelbasis og vanlige sementgulv.
  • Heftbro for påstøp i industri- og næringslokaler.
  • Heftbro for påstøp med fall på balkonger og terrasser.
  • Heftbro for naturstein som er ufølsom for misfarging og som ikke lysgjennomskinnelig.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Repahaft®
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Forbruk: ca. 2,0 - 2,5 kg tørr mørtel pr. m²
  • Bearbeidingstid: ca. 60 minutter

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget må være rent, fast, ha åpne porer og være sugende. I tillegg må det ha tilstrekkelig ruhet. Ved påstøpsbelegninger med høy belastning må betongunderlaget tilsvare minst C 20/25. Ekstremt tette, glatte og ikke-stabile underlag samt skadde betongoverflater må gjøres rue eller fjernes med en egnet fremgangsmåte (eks: sandblåsing eller høytrykkspyling).
  Det behandlede, sementbaserte underlaget må forvannes om mulig 24 timer og minst 2 timer før påføring av PCI Repahaft og holdes fuktig. Før slemming skal overflaten være mattfuktig men ikke våt.

  Tips og råd:

  • Underlag som er behandlet med vannavvisende tettemiddel eller beskyttelse mot fordamping, må forbehandles.
  • Det må bare blandes opp så mye PCI Repahaft som kan bearbeides på en time.
  • Store flater slemmes i flere trinn. Arbeidet skal utføres “vått-i-vått”.
  • Heftbroen må påføres heldekkende.
  • Ferdig tilberedt PCI Repahaftslemming må ikke fortynnes med vann, og heller ikke blandes med ny materialblanding.
  • Ved legging av naturstein som er følsom for misfarging eller er lysgjennomskinnelig anbefaler vi bruk av PCI Carraflott som heftbro.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-repahaft.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-repahaft.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger