PCI Smøremembran (to-komponent) Seccoral® Rapid 2K (Part B), 12,5 kg

Membran
 • Diffusjonsåpen
 • Hurtigherdende
 • Frostsikker
kr 2 855,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 2 855,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 12.5 kilo
  Lagt i handlekurven!
  Velg tilbehør
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787131

  PCI Seccoral® 2K Rapid er en to-komponent hurtigherdende og diffusjonsåpen smøremembran til vanntetting av både nye og eksisterende konstruksjoner.

  Komponent B er en pulverkomponent.
  OBS! Husk også Part A (artikkelnummer: 81150252789)


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Hurtigherdende, fleksibel og rask smøremembran.
  • PCI Seccoral 2k Rapid Part A+B, av et sett på til sammen 25 kg (12,5 +12,5). Part A med pulver og Part B med flytende polymerer.
  • Vanntett og frostbestandig, til alle bruksformål innendørs og utendørs.
  • Rissoverbyggende, gir høy sikkerhet hvis riss oppstår i underlaget senere.
  • Isolerende og spenningsreduserende, kan påføres på sementbasert underlag så snart det er gangbart, og deretter belegges med keramikk.
  • Meget smidig konsistens, lett å påføre med kost eller tannbrett.
  • Enkel å påføre takket være kort herdetid og lang skinnherdetid.
  • Luktsvak, gir ingen ubehagelig eller irriterende lukt.
  • Herder rissfritt, sjiktet sprekker ikke og skaller ikke av.
  • Dampåpen.
  • Gjennomtrengelig for vanndamp.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Til rissoverbyggende vanntetting av nye og eksisterende konstruksjoner over og under bakken.
  • Til horisontal tetting mot kapillært oppstigende vann i og under vegger, blant annet sokkeltetting i nye og eldre bygg.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Seccoral®
  Leverandørens fargenavn:
  Part B
  Emballasje:
  12,5 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  12,5

  Kilo pr. stk:

  12,50

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 45 minutter

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • PCI Seccoral 2K Rapid påføres alltid på vannsiden av byggverket.
  • Det må bare blandes opp så mye PCI Seccoral 2K Rapid som kan bearbeides på ca. 45 minutter.
  • Tilsetninger til PCI Seccoral 2K Rapid er ikke tillatt.
  • Ujevnt underlag må jevnes ut før legging.
  • Den flytende komponenten av Seccoral 2K Rapid egner seg hverken til foredling av mineralske systemer eller som grunning for etterfølgende mineralske systemer.
  • Må ikke brukes på områder utsatt for kjemikalier.
  • PCI Seccoral 2K Rapid som har begynt å stivne, må hverken tynnes med vann eller den flytende komponenten eller med ny pulverkomponent.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  produktdatablad---pci-seccoral-2k-rapid.pdf

  Produktinformasjon 1:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-seccoral-rapid-2k-part-b.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Helsefare

  FARE
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  VED HUDKONTAKT (eller håret): Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger